Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

              10 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น.  จิตอาสาอำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  ทำความสะอาดถนนสายกรุงเทพ-นครสวรรค์  บริเวณเชิงสะพานเดชา แยกสะพานเดชา แยกอุทยานสวรรค์ แยกเวียงดอย แยกมาสด้า จนถึงบริเวณภัตตาคารหงส์ฟ้า  จิตอาสาและพลังมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

 

              11 มกราคม 2561

อำเภอพยุหะคีรี ขอรายงานกิจกรรมของจิตอาสา

1 .จิตอาสาฯ ตำบลยางขาว ร่วมกันทำความสะอาด ถนนสายเอเชียช่วงสามแยกเจ้าพระยา จนถึงด่านพยุหะคีรี มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน

2.จิตอาสาฯ ม.2 และ ม.6 ต.ย่านมัทรี ร่วมกันช่วยเก็บขยะบริเวณถนน สายเอเชีย มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน

3.จิตอาสาฯ ม.10 ต.สระทะเล ร่วมกันทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเนินสนวนและใส่ทรายอะเบทให้กับทุกบ้านเพื่อป้องกันยุงลาย ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

 

              โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์  อำเภอพยุหะคีรี

 

              10 มกราคม 2561 เวลา  10.30  น. นายอภิสรรค์   สง่าศรี  รอง ผวจ.นว. เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชประจำปีงบประมาณ 2561  ณ  ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์

             โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

 

              9 มกราคม 2561 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ (พม.) ปี 2561 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้กำหนดโครงการ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลประจำปี 2561 เพื่อ ดำเนินการตามนโยบาย รัฐบาล 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ (พม.) เพื่อส่งเสริมความสุขให้กับประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ภูมิเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การมอบของขวัญให้แก่ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด เป็นเช็คเงินสดจำนวน 15 คนๆ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท และมอบของขวัญใช้เพื่อเด็กแรกเกิด จำนวน 15 ชุด – การมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุเป็นเงินสด จำนวน 15 คนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท – การมอบของขวัญให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เป็นเงินสด จำนวน 20 คนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท – การมอบของขวัญให้แก่ผู้พิการ เป็นเงินสด จำนวน 15 คนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท และผ้าห่มกันหนาวจำนวน 15 ผืน – การมอบป้าย ของขวัญโครงการ บ้านพอเพียง จำนวน 12 ป้าย 12 ตำบล รวมซ่อมแซมบ้านผู้มีรายได้น้อย จำนวน 214 ครัวเรือน เป็นเงิน 3,562,500 บาท โดยมี นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)

              โดย……..ภาพข่าวโดยนายวิวรรธน์ แพ่งสุภา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

 

 

              7 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยะทองคล้องใจ สานใยรักชุมชน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวัดเกยไชยเหนือ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะ นำมาทำผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่นเสื้อกันฝน ถุงหิ้วจากกล่องนมโรงเรียน..ตุ๊กตาขึ้นรูปเพื่อประดับตามตู้เย็นและอื่นๆอีกหลายอย่าง มีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม 80 คน ณ ศาลาหน่วยอบรมประชาชน วัดเกยไชยเหนือ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง

              โดย   อำเภอชุมแสง