Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2561 (แก้ไข)

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2561

แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ช่วยอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2561

แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างอยู่เวรยามและตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำสถานที่ราชการศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เมษายน 2561

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561