Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

                  30 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวาย พระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็น ประธานสงฆ์  เริ่มต้น ประธานฝ่ายฆราวาส นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะ  จากนั้นคณะสงฆ์จากทุกอำเภอ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชนเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันต่อด้วยการเจริญจิตภาวนา

                  มีคหบดี เลี้ยงอาหาร น้ำดื่มผู้มาร่วมงาน จัดเช่นนี้เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน แต่เดือนนี้เนื่องจาก วันที่ 28 ตรงกันวันสารทไทย พระสงฆ์ลงปาฏิโมกข์ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 30 กันยายน 2562   ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวและ ฝ่ายศาสนพิธี พิธีกร ดร.สุพรต บุญอ่อน งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

                   โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

                พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับผู้ดูแลสุนัขจรจัด จังหวัดนครสวรรค์จัด ในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง

                16 กันยายน 2562  เวลา 11.30 น. พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน ในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยงให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์หมาจรโฮมเสตย์เลขที่ 138/3 หมู่ 3 ต.หนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบอาหารแมว 10 กระสอบ อาหารสุนัข 90 กระสอบ ข้าว 4 กระสอบ อาหารสัตว์ป่วยพร้อมด้วยอาหารกระป๋องอีกจำนวนหนึ่งให้กับนางสาวนัทธมน พุ่มผึ้ง เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ฯ โดยมี นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และ ประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ให้การต้อนรับ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์สัตว์ฯ จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ และทำการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยง จากนั้น พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว ได้ เยี่ยมชมการทำงานของสัตวแพทย์ที่ ผ่าตัดรักษาอาการสุนัขบาดเจ็บ ตลอดจนเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ภายในสถานสงเคราะห์สัตว์ฯ สำหรับสถานสงเคราะห์หมาจรโฮมสเตย์ มีสุนัขเพศผู้ 300 ตัว เพศเมีย 220 ตัว แมวเพศผู้ 20 ตัว แมวเพศเมีย 30 ตัว รวมทั้งสิ้น 570 ตัว บนเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน

                  นางสาวนัทธมน พุ่มผึ้ง ผู้ได้รับพระราชทานอาหารสัตว์ในครั้งนี้ มีความรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น

                  โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

 

                 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเขาน้อย จัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน ดำเนินการ ณ บ้านเขาน้อย ม.2 ตำบลท่าตะโก  ซึ่งมียอดเงินศรัทธาแลกเงินขวัญถุง จำนวน 55,900 บาท และยอดสมทบสนับสนุนการจัดงานและผ้าป่ากองทุนแม่ จำนวน 16,000 บาท รวมทั้งสิ้น 71,900 บาท

                  โดย  อำเภอท่าตะโก

 

                 13 กันยายน 2562  เวลา 15.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือยาวประเพณี ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ครั้งที่15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยในขบวนพิธีอัญเชิญฯ มีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอทุกส่วนราชการ ปลัดอำเภอเก้าเลี้ยว เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติงานโดยอำเภอเก้าเลี้ยว นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว ปลัดอบต.และ จนท.อบต.หัวดง คณะข้าราชการครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอส.และชรบ.เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณสนามแข่งเรือวัดหัวดงเหนือ(หน้าวัดหัวดงเหนือ)

                  14 กันยายน 2562  เวลา 10.00 น.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มอบหมายให้นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการเปิดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณี ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ครั้งที่15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยมีนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว หน.ส่วนราชการปลัดอำเภอเก้าเลี้ยว เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ผู้บริหารและจนท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอส. ชรบ.และสมาชิก อสม.เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณสนามแข่งเรือวัดหัวดงเหนือ(หน้าวัดหัวดงเหนือ)

                  15 กันยายน 2562   เวลา 17.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานการปิดงานและมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันเรือยาวประเพณี ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ครั้งที่15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยมีหน.ส่วนราชการ ปลัดอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วม ณ บริเวณสนามแข่งเรือลำน้ำปิงหน้าวัดหัวดงเหนือ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว

                  โดย  อำเภอเก้าเลี้ยว

 

5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 จำนวน 445 คน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอและกำนัน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

5 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์  นายอำเภอพยุหะคีรี  เป็นประธานเปิดโครงการถนนสวยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมพระครูนิภาธรรมวงศ์เจ้าอาวาสวัดเขาทองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลฯ วิทยาเขตนครสวรรค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และนักศึกษามหาวิทยามหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการถนนสวยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในพื้นที่ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นทองอุไร และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามเพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักบริเวณสองฝั่งถนนสุวรรณคีรี -หน้าป้ายมหาวิทยาลัยมหิดลระยะทางประมาณ 2,000 เมตร ทั้งสองฝั่งถนนรวมระทาง 4,000 เมตร ณมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  200 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาป่าชุมชนเมืองลดสภาวะโลกร้อนจำนวน 2,000 ต้น ณ โรงเรียนหนองโพพิทยา ตำบลหนองโพ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนหนองโพพิทยา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 5 (อุทัยธานี) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ พัฒนากร ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯตำบลหนองโพ คณะครูอาจารย์/เด็กนักเรียนโรงเรียนหนองโพพิทยา และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 300 คน

6 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น. อำเภอพยุหะคีรี จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. สำหรับผู้ที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน  โดยมีนายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานในพิธี รับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา 904 วปร. โดยมีประชาชนผู้ลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน เข้ารับพระราชทานบัตรประจำตัวจิตอาสา หมวก และผ้าพันคอ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 83 คน ณ หอประชุมอำเภอพยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

6 กันยายน 2562  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายรัฐพล ธุระพันธ์  นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานในพิธีการมอบสิ่งของพระราชทาน สำหรับผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5-10 ส.ค.2562 ณ สำนักทะเบียนอำเภอเก้าเลี้ยว จำนวน 241 ราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ฯ  และเหล่ากาชาดจังหวัด ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมเป็นเกียรติ

7 กันยายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณ คลองบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ ในคลองบึงบอระเพ็ด ที่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำที่จะไหลเข้าสู่บึงบอระเพ็ด โดยมีว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พรับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บุคลากรในสังกัดอำเภอ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 432 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและกำลังพล จาก อบจ.นครสวรรค์ สถานีประมงบึงบอระเพ็ด มทบ.31

โดย  อำเภอท่าตะโก อำเภอพยุหะคีรี   อำเภอตาคลี อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเมืองนครสวรรค์