Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

..............................................................

++ ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ++

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

.. คลิก ..
...............................................................

 

                22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 ของจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โดยมีนายอำเภอตาคลี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พี่น้องจิตอาสา และผู้มีเกียรติ ร่วมงาน มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตจำนวน 686 ราย สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 522 ยูนิต มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคอวัยวะและดวงตาจำนวน 99 ราย โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วย การรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม ตรวจตา และให้บริการสุขภาพจิต

                 โดย  อำเภอตาคลี

 

                21 สิงหาคม 2562  เวลา 11.00 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่น ประจำปี 2562 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ณ ภัตตาคารหงษ์ฟ้า ชั้น 3 อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

                โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

 

               จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรมดังนี้

                12 สิงหาคม 2562   เวลา 07.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  นำพสกนิกรชาวนครสวรรค์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 88 รูป ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

                เวลา 07.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  มอบหมาย นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน กิจกรรมสาธารณกุศลการจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  โดยนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มอบหมายให้นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการดูแลประชาชน คัดกรอง/ตรวจรักษาโรคกล้ามเนื้อและกระดูก และโรคทั่วไป โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคมและกลุ่มงานเภสัชกรรม ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

                เวลา 08.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวนครสวรรค์ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการร่วมลงนามถวายพระพรและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ อย่างหาที่สุดมิได้

                เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศล เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศล เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งสิ้น 23 หน่วยงาน

               เวลา 11.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พัฒนาลำคลองไม้แดง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดพื้นที่จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองไม้แดง อำเภอหนองบัว ขึ้น ณ พื้นที่ลำคลองไม้แดง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดกิจกรรมพัฒนาลำคลองไม้แดง การปลูกต้นไม้ และปลูกหญ้าแฝกบริเวณคันคลอง และกิจกรรมกำจัดวัชพืชในลำคลองไม้แดง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ พระครูนิมิตศีลาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอหนองบัว ได้ร่วมพัฒนาพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำเครื่องจักรกล พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกำจัดวัชพืชในลำคลอง , มลฑลทหารบกที่ 31 และกองพันทหารราบปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกำลังพลพร้อมรถครัวสนามเพื่อให้บริการอาหารแก่จิตอาสา และอบต.ในพื้นที่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่อำเภอหนองบัว ได้ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จำนวนมาก

               เวลา 19.00น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวนครสวรรค์ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยในเวลา 18.00 น. หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนครสวรรค์ และภาคเอกชน ถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

               หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย

              โดย  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

                 20 สิงหาคม 2562  เวลา 16.00 น. นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานบวชศีลจารินี ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 131 ณ วัดคีรีวงศ์  อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมี นายประสิทธิ์  พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัด กล่าวรายงาน

                โดย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

6 สิงหาคม 2562 พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสุนัข แมว และสิ่งของพระราชทานมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์บ้านนางจรรยา   เหมพิจิตร อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทานในนาม คุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง โดยมอบให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับสุนัขจรจัด ที่สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านนางจรรยา เหมพิจิตร เลขที่ ๑๖/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  มอบอาหารสุนัข อาหารแมว   ข้าวสาร อาหารสำหรับสุนัขป่วย  แชมพูอาบน้ำสุนัข  และยากำจัดเห็บหมัด มอบให้กับนางจรรยา เหมพิจิตร   เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ โดยมี  นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ให้การต้อนรับ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์สัตว์ กิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าสนับสนุนการรักษาพยาบาลสัตว์ และทำการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์  และยังมีครัวพระราชทานมามอบให้แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย  จากนั้น   พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว  เยี่ยมการทำงานของสัตวแพทย์ที่ผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บสุนัข ตลอดจนเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ภายในสถานสงเคราะห์สัตว์บ้านนางจรรยา เหมพิจิตร

สำหรับสถานสงเคราะห์สัตว์นางจรรยา เหมพิจิตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ในปี พ.ศ.2561 ดำเนินการโดย นางจรรยา เหมพิจิตร อายุ 5๙ ปี รับเลี้ยงสุนัข-แมวจรจัดมานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันเลี้ยงสุนัข-แมวจรจัดกว่า ๒๘๒ ตัวแยกเป็นสุนัข ๒๒๑ ตัวและแมว ๖๑ ตัว ตั้งอยู่เลขที่ 16/3 เนื้อที่ 2 ไร่ ๒ งาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกรงและคอก บ้านพักอาศัย ประวัตินางจรรยา เมื่อ 10 ปีก่อน นางจรรยาและสามีเปิดกิจการร้านขายปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฐานะทางครอบครัวดี ชีวิตเริ่มพลิกผัน เมื่อไปพบสุนัขตัวหนึ่งถูกรถชนนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดอยู่กลางถนนเห็นแล้วรู้สึกสงสารจึงได้นำไปรักษา และตัดสินใจเลี้ยงไว้เองด้วยเกรงว่าหากปล่อยไปจะถูกรถชนอีก ซึ่งก็เลี้ยงเจ้าสุนัขตัวนี้เรื่อยมา แต่ด้วยความทีเป็นคนที่สงสาร และรักสัตว์ เวลาที่เดินทางไปไหน หากพบสุนัขถูกทิ้งไว้ตามข้างทาง ก็จะเก็บนำกลับมาเลี้ยงไว้ที่บ้านด้วยเสมอ จนมีสุนัขเต็มบ้าน สามีรับไม่ได้กับสิ่งที่ทำและขอร้องให้นำสุนัขทั้งหมดไปปล่อย แต่ทำไม่ได้ จึงได้ตัดสินใจขายกิจการ แยกบ้านกับสามี ย้ายมาอาศัยอยู่ในที่ดินปัจจุบัน ซึ่งเป็นมรดกที่พ่อแม่ให้ไว้ โดยก่อนที่จะย้ายมา ได้นำเงินทุนที่เหลือจากการขายกิจการ มาสร้างคอกสัตว์ และห้องพักไว้ก่อนจะขนย้ายสุนัขทั้งหมด นำมาเลี้ยงไว้อยู่รวมกันนานกว่า 10 ปีแล้ว และยังเก็บเอาสุนัขมาเลี้ยงไว้อีกอยู่เรื่อยๆ จนปัจจุบัน โดยใช้เงินรายได้ส่วนตัว และเงินบริจาคมาเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ค่ายา และอื่นๆ แต่ยังไม่เพียงพอ

โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์