Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยายผลการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 160 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ดาวเรือง เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์

                 โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์

 

 

               4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี พัฒนาการอำเภอ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตรวจเยี่ยมติดตามเยาวชนที่เคยได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 2 ราย คือ ด.ช.สราวุฒิ ศักดี อยู่ ต.ลาดทิพรส และด.ญ.นริชา เขียววอน อยู่ ต.ตาคลี โดยได้มอบเงินเป็นทุนการศึกษารายละ 2,000 บาท พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

               4 กันยายน 2562  เวลา 15.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้น.ส.นิศมา คำอินทร์ ปลัดอาวุโสและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย พื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ออกเยี่ยม ติดตามการดำเนินชีวิตของ ด.ญ.กชกร ศรีสุข นักเรียนชั้น ป.4 รร.ศึกษาศาสตร์ เยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งทีโรงเรียนและที่บ้าน ต.เก้าเลี้ยว ได้พบเห็นการประพฤติและการปฏิบัติตัวดี ตั้งใจศึกษา เล่าเรียน เป็นเด็กดี

                โดย  อำเภอตาคลี อำเภอเก้าเลี้ยว

 

 

 

                22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 ของจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โดยมีนายอำเภอตาคลี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พี่น้องจิตอาสา และผู้มีเกียรติ ร่วมงาน มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตจำนวน 686 ราย สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 522 ยูนิต มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคอวัยวะและดวงตาจำนวน 99 ราย โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วย การรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม ตรวจตา และให้บริการสุขภาพจิต

                 โดย  อำเภอตาคลี

 

                2​ กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. พล.ต.วีรยุทธ กวยะปาณิก เลขาฯศอ.จอส.ภาค3 เป็นประธาน กิจกรรม​ “จิตอาสาพัฒนา" พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ​ชีวิตประชาชน​เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี​บรม​ราชาภิเษก​ ณ​ หอประชุม​วิทยาลัยเกษตรกรรม​และเทคโนโลยีนครสวรรค์​ ต.บ้านมะเกลือ​ อ.เมืองฯ​ จ.นครสวรรค์​ ​   โดยวิทยาลัยเกษตรกรรมฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดกิจกรรมดังนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ​มอบเครื่องจักรในการกำจัด​ผักตบชวาและวัชพืชเพื่อใช้ผลิตเป็นปุ๋ยหมัก​และดินปลูก​ ให้แก่ชุมชนจำนวน​ 7​ เครื่อง​/7​ชุมชน​  จัดอบรมให้ความรู้​แก่ประชาชนจิตอาสา​เรื่องการผลิตปุ๋ยหมัก​จากผักตบชวาและวัชพืช​ เป็นการลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้แด่ชุมชน  ทั้งนี้นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์  และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300​ คน

                 โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

 

                21 สิงหาคม 2562  เวลา 11.00 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่น ประจำปี 2562 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ณ ภัตตาคารหงษ์ฟ้า ชั้น 3 อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

                โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์