Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

           28 เมษายน​ 2561​ เวลา 16.00​ น.  ณ หอประชุม​เฉลิมพระเกียรติ​ 80 พรรษา​ มหาจุฬาลงกรณ์​ราชวิทยาลัย​ วิทยาเขต​นครสวรรค์​ พุทธอุทยาน​นครสวรรค์​ จังหวัด​นครสวรรค์  นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ฝ่าย​ฆราวาส​ พระ​เทพปริยัติ​เมธี​ฯ เจ้าคณะ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ฝ่ายสงฆ์​ ในพิธีเจริญ​พระพุทธมนต์​เฉลิมพระเกียรติ​ และถวายพระพรชัยมงคล​แด่ สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​มหา​วชิราลงกรณ​ บ​ดิ​นท​ร​เทพ​ยว​ราง​กูร​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​ พระ​บรม​ราชินีนาถ​ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เป็นไปตาม มติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 25/2560 โดย พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดจัดทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน

           โดยมี​ คณะสงฆ์​จังหวัด​นครสวรรค์ หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์ ข้าราชการ เจ้า​หน้าที่ และประชาชน​ชาว​จังหวัด​นครสวรรค์​ร่วม​พิธีเจริญ​พระพุทธ​มนต์

            โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

           25 เมษายน​ 2561​ เวลา​ 09.00 น. ณ​ ศาลา​ประชาคม​จังหวัด​นครสวรรค์  นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ พร้อมด้วย​ นาง​อุ​ษ​ณี​ จง​จิ​ระ​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ ซึ่งกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะมีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

           โดยมี​ รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์, ผู้แทนศาล ทหาร ตำรวจ , ปลัด​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้า​สำนักงาน​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์, ข้าราชการ, เจ้า​หน้าที่เข้าร่ว​ม กิจกรรม

             โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์

 

 

 

10 เมษายน​ 2561​ เวลา​ 14.00 น. ณ​ ลานกิจกรรม​ชั้นใต้ดิน วีสแควร์ พลาซ่า​ จังหวัด​นครสวรรค์​

            นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ พร้อมด้วย​นาง​อุ​ษ​ณี​ จง​จิ​ระ​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​โครงการ​ "ใต้ร่มพระบารมี​ 40 ปี ที่ทรงงาน" เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จ​พระ​เทพรัตนราชสุดา​ฯ​ สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ เนื่องใน​โอกาส​ ทรงดำรงตำแหน่ง​อุปนายิกา​ผู้อำนวยการ​สภากาชาด​ไทย​ ครบ 40 ปี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การลงทะเบียนรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ, กิจกรรมการแข่งขันประกวดเต้นเพื่อประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิต, การจัดนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมี 40 ปีที่ทรงงาน" การจัดประกวด Young Blood Boy & Girl 2018

           โดยมี​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์, ปลัด​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์, กรรมการผู้จัดการวี-สแควร์พลาซ่านครสวรรค์, สื่อมวลชน, ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

             11 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายอภิสรรค์  สง่าศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิดงานบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ  ณ  ลานกิจกรรมชั้นใต้ดิน วี-สแควร์  จว.นว.

             โดย  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

 

 

           11 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับ : จังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 10 ปี 2561...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี ขึ้นเมื่อปี 2552 และ ในปี 2553 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการและทรงให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป โดยที่การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.ที่ผ่านมามีกลไกคณะกรรมการมูลนิธิฯ กำกับ ดูแล อำนวยการ ระดับนโยบายและคณะกรรมการระดับจังหวัดขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัดจากทุกจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อร่วมดำเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากทุกจังหวัดเข้ารับพระราชทาน พร้อมทั้งร่วมกันติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ โดยรุ่นที่ 10 นี้ ให้ดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย

          โดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

 

    

 

 

 

 

             10 เมษายน​ 2561​ เวลา​ 13.00 น. ณ​ ห้องประชุม​อาคาร 100 ปี โรงเรียน​นครสวรรค์​ จังหวัด​นครสวรรค์  นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​รับพระราชทาน​เครื่องราชอิสริยาภรณ์​ ชั้นสายสะพาย​ ประจำปี​ 2560​ สายที่ 1 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ ซึ่งพระราชทาน​ให้แก่ผู้ทำคุณ​ประโยชน์​ สังกัดกระทรวง​ศึกษา​ธิการ ในพื้นที่จังหวัด​นครสวรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 60 ราย  โดยมี​ ศึกษาธิการ​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​สังกัด​กระทรวง​ศึกษา​ธิการในพื้นที่​จังหวัด​นครสวรรค์, ข้าราชการ​ครู, เจ้า​หน้าที่ เข้าร่วมพิธี

               โดย  อำเภอเมืองนครสวรรค์