Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

.................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                 ด้วยโรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์)  หมู่ที่ 15  ตำบลพระนอน  อำเภอเมืองฯ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน  วิชาเอกภาษาไทย  จำนวน 1 อัตรา  และวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561   เว้นวันหยุดราชการ  ติดต่อ ครูจิราณัฏฐ์  บริสุทธิพันธุ์  เบอร์โทร ๐99 269 5899  หรือ นายวิรัตน์  หนูดอนทราย  เบอร์โทร 087 840 6856  ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30  นาฬิกา   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

                 โดย นันทนา  อัมระนันทน์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1  ข่าว

Attachments:
Download this file (15409814500.pdf)15409814500.pdf[ ]192 kB

                โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร ตำบลหนนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา   อัตราเงินเดือน 6,500.- บาท ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียน วัดศรีอุทุมพร หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2561 เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อ ครูสุนีย์ สุขแช่ม เบอร์โทร 081 740 2801 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 นาฬิกา  (รายละเอียดแนบท้ายนนี้)

                โดย นันทนา  อัมระนันทน์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1  ข่าว

Attachments:
Download this file (15408944410.pdf)15408944410.pdf[ ]121 kB

                โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง อำเภอเมืองนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องพักครู โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 1 หมู่ 7 ตำบล กลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม  – 5 พฤศจิกายน 2561  ติดต่อครูอันชุรีย์ อาพาศ เบอร์โทร 08 0511 4933 หรือ นายกฤษณะ เก่งเขตรกิจ เบอร์โทร 09 0894 4533 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 นาฬิกา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

              โดย นันทนา  อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1  ข่าว

Attachments:
Download this file (15408058690.pdf)15408058690.pdf[ ]140 kB

โรงเรียนบ้านแหลมยาง ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน  1 อัตรา เงินเดือน 9,000.- บาท วุฒิ ปวช.  (รายละเอียดแนบท้ายนี้)

 

โดย นันทนา อัมระนันทน์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1  ข่าว)

Attachments:
Download this file (15408894800.pdf)15408894800.pdf[ ]82 kB

                ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,500 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24 -30 สิงหาคม 2561 ณ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นั้น

               ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ