Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 13 - 20 มิถุนายน 2562 ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2 ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดแนบท้ายนี้.... http://1.179.165.51/news2559/myfile/2562/15603937980.pdf

ที่ตั้ง http://www.nsw1.go.th/index.php/th/2015-07-29-14-21-06

โดย (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว)

 

Attachments:
Download this file (15603937980.pdf)15603937980.pdf[ ]164 kB

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา ทุกวิชาเอก รับสมัครวันที่ 4 - 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 15.30 นาฬิกา (รายละเอียดแนบท้ายนี้...) http://1.179.165.51/news2559/myfile/2562/15598132930.pdf

โดย (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว)

 

 

Attachments:
Download this file (15598132930.pdf)15598132930.pdf[ ]109 kB

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดนครสวรรค์

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการประจำศูนย์จัดเก็บเอกสารทางการทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แทนตำแหน่งที่ลาออก

รายละเอียดตามเอกสารแนบตาม คลิกที่นี่ https://drive.google.com/file/d/11LFVY0hvJ1-hVSUC_xvU92DnN-S8A-_8/view?usp=sharing

โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 5 - 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 15.30 นาฬิกา  (รายละเอียดแนบท้ายนี้...) http://1.179.165.51/news2559/myfile/2562/15598139710.pdf

 

โดย (นันทนา  อัมระนันทน์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1  ข่าว)

Attachments:
Download this file (15598139710.pdf)15598139710.pdf[ ]101 kB

Smart farmer /Young Smart farmer ที่จบ ปวส.หรือเทียบเท่า(ไม่รับปริญาตรี) และสนใจ มุ่งมั่น ตั้งใจเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการด้านการเกษตรและมีแผนหรือโครงการที่จะนำความรู้จากการศึกษาใช้ประโยชน์และพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ

สมัครขอรับทุนเรียนต่อ 2 ปี ฟรี ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ด้วย

จบแล้วใช้ทุน โดยกลับไปทำงานด้านการเกษตร ในที่ดินของตนเอง 1 เท่าของระยะเวลาที่เรียน

โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 02-579-7435 ต่อ 3616 คุณปุณยนุช