Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

               สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในกิจกรรม"ประกวดออกแบบของฝาก ของที่ระลึกจังหวัดนครสวรรค์"  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ปิดรับสมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มงานส่งเสริมการประธุรกิจการค้าและการตลาด (สธ.) โทร 056-221312  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์  www.moc.go.th/nakhonsawan  หรือเอกสารแนบด้านล่าง

                 โดย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

Attachments:
Download this file (160761.001.pdf)160761.001.pdf[ ]2613 kB

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการ  รับสมัครระหว่าง 2-8 กรกฎาคม 2561  ประกาศรายชื่อ 10 กรกฎาคม 2561 คัดเลือก 12 กรกฎาคม 2561  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก 16 กรกฎาคม 2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-5256   ดาวน์โหลดประกาศ

https://drive.google.com/file/d/1CSOEsCVl9dLPZO1mPy4034khZvXK-Hzy/view?usp=sharing

                 โดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

                 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 48 อัตรา วิฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา รับสมัครระหว่าง 29 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-2441-7926-7  

                   โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

Attachments:
Download this file (P18_6_61.pdf)P18_6_61.pdf[ ]649 kB

                 ด้วยโรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ เลขที่ 1/5 หมู่ที่ 8 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 6,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่  25 - 28 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 - 15.00 นาฬิกา รายละเอียดแนบท้ายนี้  http://202.29.211.90/news2559/myfile/2561/15296528830.pdf

                 โดย นันทนา  อัมระนันทน์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1  ข่าว)

 

 

Attachments:
Download this file (250661.02.pdf)250661.02.pdf[ ]124 kB

                สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน  18,000 บาท คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ยื่นใบสมัครระหว่าง 20-26 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  (หมายเลขโทรศัพท์ 0-5680-3532-5) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 2 กรกฎาคม 2561  รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด  

               โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์