Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร ระหว่าง 15-21 พฤษภาคม 2561

โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

Attachments:
Download this file (Scan0626.pdf)Scan0626.pdf[ ]571 kB

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับสมัครนิติบุคคลเข้าร่วมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2561

โดย กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 02-547 4417

Attachments:
Download this file (Scan0631.pdf)Scan0631.pdf[ ]926 kB

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

Attachments:

Download this file (Scan0602.pdf)Scan0602.pdf
Attachments:
Download this file (Scan0602.pdf)Scan0602.pdf[ ]292 kB

           ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษชั่วคราว (ครูต่างประเทศ)  จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ http://202.29.211.90/news2559/myfile/2561/15229182880.pdf

 

 

            โดย นันทนา  อัมระนันทน์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1  ข่าว

 

             ประกาศ โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา  รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2561 ในวัน เวลาราชการ  http://202.29.211.90/news2559/myfile/2561/15224061370.pdf

 

              โดย นันทนา  อัมระนันทน์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1  ข่าว

Attachments:
Download this file (15224061370.pdf)15224061370.pdf[ ]144 kB