Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

           ด้วยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา

             ในการจัดงานนี้ มีกิจกรรมคัดเลือกสตรีไทยทั่วประเทศ ซึ่งมีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของบุคคล ชุมชนและสังคมในภาพรวม   จึงให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2562 จังหวัดละ 1 คน ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดได้ตาม link

             https://drive.google.com/file/d/1NayDwAGUSMIHPlntJOYyEKKRDiR-Tjsm/view

   https://drive.google.com/file/d/1MEVdIr9wmhTqvIxArNbuHSFbCaBC6XSd/view

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวอมรรัตน์  แสงพิชัย หมายเลขโทรศัพท์056-803-532-5

              โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

 

                            

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่าน    QR Code นี้

                            

 

ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ตามลำดับ ดังนี้
1. น.ส. สุภัสรา  สุนทรพงษ์
2. น.ส. ไพรินทร์  หยัดน้ำ
ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1. ตามบัญชีข้างต้น มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ Attachments:

Attachments:
Download this file (img-181214135244.pdf)img-181214135244.pdf[ ]428 kB

                 กองทัพไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ความยาวไม่เกิน 7 นาที เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2561ภายใต้แนวความคิดในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น Short Film Contest ถ่ายทอดจินตนาการด้วยความรักและศรัทธา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ - ระดับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา - ระดับประชาชนทั่วไป

ส่งผลงานมาที่

ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” 32 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  โทรศัพท์ 02-539-8447 โทรสาร 02-539-8056  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ที่สนใจสามารถ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : www.สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์.com  Facebook : กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces ) YouTube : กองบัญชาการกองทัพไทย Line : @rtarf (มี@)   https://youtu.be/T3MEx6xaPP0

                     โดย กองทัพไทย