Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN


+++ ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ +++

เรื่องการจัดลำดับผู้แจ้งความประสงค์

เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย

จังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์  

... คลิกที่นี่ ...

 

 

                ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,500 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24 -30 สิงหาคม 2561 ณ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นั้น

               ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

 

                สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ เชิญประกวดภาพถ่ายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 ตุลาคม 2561 หัวข้อ “มาเที่ยวบ้านฉัน” ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ , วัฒนธรรม/สถาปัตยกรรม/ศิลปะพื้นถิ่น และวิถีชีวิต/ภูมิปัญหาท้องถิ่น ไม่เกิน 5 ภาพ/คน  รายละเอียดเพิ่มเติม  http://nakhonsawan.cdd.go.th สอบถามเพิ่มเติมโทร 056-803545-6  , 083-5490755 และ 082-4006709

 

               สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์รับสมัคร พนักงานราชการตำแหน่งนิติกร  1 อัตรา อัตราจ้าง 18,000 บาท ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่  29 สิงหาคม -5 กันยายน 2561

               สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-5680-3532-5 รายละเอียดเพิ่มเติม www.nakhonsawan.m-society.go.th

               โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

 

 

Attachments:
Download this file (Scan0692.pdf)Scan0692.pdf[ ]498 kB

                ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,500 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24 -30 สิงหาคม 2561 นั้น

                ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ณ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์   โทร 0-5680-3604 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

                โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

 

Attachments:
Download this file (030961.pdf)030961.pdf[ ]1606 kB

                 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,500 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24 -30 สิงหาคม 2561 ณ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  โทร 0-5680-3604 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

                  โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์