Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

               รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยจัดสรรเงิน ค่าครองชีพให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในอัตรา 300 – 500 บาท ต่อเดือนต่อคน พร้อมกำหนดให้ใช้บัตรดังกล่าวได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้คัดเลือก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้มีร้านค้ากระจายตัวอย่างทั่วถึง จึงติดตั้งโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าจะได้รับประโยชน์จากการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ถือบัตรได้ตามจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในบัตร ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ชำระแทน ตามวงเงินที่ผู้ถือบัตรได้รับเท่านั้น กรณีวงเงินที่ใช้จ่ายเกินจากที่ระบุไว้ในบัตร ผู้ถือบัตรต้องเป็นผู้ชาระ ส่วนเกินเอง สำหรับขั้นตอนการชำระเงินแก่ร้านค้าประชารัฐ กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับร้านค้าหลังจากการจำหน่ายสินค้า 1 วัน ยกเว้นวันหยุดราชการ จะชำระให้ในวันแรกที่เปิดทำการ   

                ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ ชั้น 3 (อาคารริมน้า) กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด  หรือดาวน์โหลดเอกสารแนบด้านล่าง   วิธีการสมัคร

1) สมัครด้วยตนเอง

    ส่วนกลาง สมัครได้ที่ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ ชั้น 3 (อาคารริมน้า) กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

    ส่วนภูมิภาค สมัครได้ที่ สานักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

2) สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

      (1) ผู้สมัครที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ส่งที่ กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยระบุมุมซองว่า “สมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”

      (2) ผู้สมัครที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ส่งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยระบุมุมซองว่า “สมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 0- 56 22-1091 ที่ตั้ง 400/65 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

                โดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

Attachments:
Download this file (03_regis_190761.pdf)03_regis_190761.pdf[ ]194 kB
Download this file (35067__050761.pdf)35067__050761.pdf[ ]105 kB
Download this file (39600_02__App_2_1.pdf)39600_02__App_2_1.pdf[ ]2939 kB
Download this file (39602_04_address99.pdf)39602_04_address99.pdf[ ]169 kB
Download this file (39604_01__App_3.pdf)39604_01__App_3.pdf[ ]435 kB

               สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในกิจกรรม"ประกวดออกแบบของฝาก ของที่ระลึกจังหวัดนครสวรรค์"  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ปิดรับสมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มงานส่งเสริมการประธุรกิจการค้าและการตลาด (สธ.) โทร 056-221312  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์  www.moc.go.th/nakhonsawan  หรือเอกสารแนบด้านล่าง

                 โดย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

Attachments:
Download this file (160761.001.pdf)160761.001.pdf[ ]2613 kB

                 ด้วยโรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ เลขที่ 1/5 หมู่ที่ 8 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 6,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่  25 - 28 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 - 15.00 นาฬิกา รายละเอียดแนบท้ายนี้  http://202.29.211.90/news2559/myfile/2561/15296528830.pdf

                 โดย นันทนา  อัมระนันทน์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1  ข่าว)

 

 

Attachments:
Download this file (250661.02.pdf)250661.02.pdf[ ]124 kB

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการ  รับสมัครระหว่าง 2-8 กรกฎาคม 2561  ประกาศรายชื่อ 10 กรกฎาคม 2561 คัดเลือก 12 กรกฎาคม 2561  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก 16 กรกฎาคม 2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-5256   ดาวน์โหลดประกาศ

https://drive.google.com/file/d/1CSOEsCVl9dLPZO1mPy4034khZvXK-Hzy/view?usp=sharing

                 โดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

                 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 48 อัตรา วิฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา รับสมัครระหว่าง 29 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-2441-7926-7  

                   โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

Attachments:
Download this file (P18_6_61.pdf)P18_6_61.pdf[ ]649 kB