Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

               8 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. กอ.รน.จว.นว ร่วมประสานงาน กกล.รส.จว.นว. ร่วมกับ ศดธ.จว.นว ,พมจ.จว.นว ,หมู่รส.ประจำอ.เก้าเลี้ยว ร้อยร.ส.ที่ 1 (มทบ.31)  ศดธ.อ.เก้าเลี้ยว , เกษตร อ.เก้าเลี้ยว ,สหกรณ์การเกษตร อ.เก้าเลี้ยว,สหกรณ์ จว.นว, ธกส.อ.เก้าเลี้ยว  ผญ.บ.ม.8 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยวฯ

               กรณีมีราษฎรในพื้นที่ ม.8 ต.เขาดิน จำนวน 2 ราย ,ม.1 ต.เขาดิน จำนวน 1 ราย  ได้ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ว่า ครอบครัวได้กู้เงินสหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว จำกัด มาลงทุนทำเกษตรกรรม แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จำนวน 3 ราย หนี้สินรวม 4.9 ล้านบาท

               โดยมี  นายรัฐพล ธุระพันธ์  นายอำเภอเก้าเลี้ยว  เป็นประธานในการประชุมสรุปแนวทางการแก้ไข โดยให้ผู้ร้องพิจารณา 2 แนวทางดังนี้

                1.ให้ผู้ร้องขายที่ดินให้กับสหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยวฯ เพื่อนำมาชำระหนี้ โดยสหกรณ์มีกำหนดให้สามารถไถ่ถอนได้ในระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ระหว่างนั้น สามารถให้ผู้ร้องเช่าทำกินได้ในที่ดินดังกล่าว.

                2. ธกส.อ.เก้าเลี้ยว แจ้งว่าผู้ร้องสามารถเข้าโครงการคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดี และศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ชำระหนี้แล้ว ถึงจะเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งมีคณะกรรมการของ ธกส.ส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาในกรณีดังกล่าว

                ผู้ร้องเข้าใจและมีความพึงพอใจในการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ โดยผู้ร้องจะทำแนวทางไปทบทวนและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                โดย อำเภอเก้าเลี้ยว 

 

                  27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอำเภอเมืองได้มอบหมายนายสุมิตร  เกตะสิทธิ์ ปลัดอำเภอเมืองนครสวรรค์ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ ณ ห้างแม็คโคร ห้างบิ๊กซี ห้างโลตัส ส.ล.โฮลเซลล์ และห้างวิถีเทพสรรพสินค้า

                  โดย  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครสวรรค์

 

                18 ธันวาคม 2561 นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ ผอ.ศดธ.อ.พยุหะคีรี ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอ และจนท.ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ร่วมประชุมกลุ่มรวมใจผู้ใช้น้ำคลองเขาแก้ว ณ วัดหนองหมู ต.เนินมะกอก เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน โดยมีเกษตรอำเภอ นายก อบต.เนินมะกอก จนท.ชลประทาน กำนัน ผญบ.และเกษตรกร ร่วมประชุมเพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรในการสูบน้ำคลองชลประทานเขาแก้วเพื่อทำการเพาะปลูกข้าวนาปรังโดยกลุ่มเกษตรกรได้มีมติเก็บเงินเพื่อเป็นค่ากระแสไฟฟ้าไร่ละ 300 บาท และจะเริ่มสูบน้ำตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                โดย อำเภอพยุหะคีรี

                 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น  นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ลงพื้นที่ร่วมกับ พนง.สอบสวน สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว จนท. จาก สนง.ที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี สนง.ทางหลวงชนบท จ.นครสวรรค์ สน.บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้  จ.นคสวรรค์ อบต.เขากะลา กำนันตำบลเขากะลา และผู้ใหญ่บ้าน บ้านพุหว้า ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี  ทำการตรวจสอบ  กรณีมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษว่ามีการบุกรุกทางสาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน  จากการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

  1.  พบร่องรอยการขุดทำลายในรัศมี 20 เมตรจากเขตทางหลวงชนบทจริง
  2.  ทางสาธารณประโยชน์บริเวณติดต่อกับเขตทางหลวงชนบท ที่ราษฎรและผู้ปกครองท้องที่ ท้องถิ่น กล่าวอ้างว่า เป็นทางสาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้น มีรายละเอียดข้อเท็จจริงดังนี้

             2.1) ผู้จัดการมรดกที่ดิน (ที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการอุทิศฯ) ได้ยืนยันว่าได้อุทิศให้เป็นทางสาธารณประโยชน์จริง มีพยานบุคคลในหมู่บ้าน และสำนวนการสอบปากคำผู้จัดการมรดกของ พนง.สอบสวน สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว ยืนยัน หากแต่ไม่มีการแจ้งทบวงการเมือง (อบต.เขากะลา) และนายอำเภอพยุหะคีรี ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ ทราบเพื่อดำเนินการจัดทำ นสล. ไว้เป็นหลักฐาน ส่งผลทำให้เกิดข้อพิพาทโต้แย้งในกรรมสิทธิ์ระหว่างราษฎรและผู้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ  ซึ่งอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดังกล่าว

            2.2) ที่พิพาทบริเวณดังกล่าวปัจจุบัน สนง.ที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี ได้รังวัดออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ตามเอกสาร นส.3 เนื่องจากไม่ทราบว่ามีการอุทิศจากผู้จัดการมรดก อุทิศที่ดินบริเวณดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์

            2.3) อบต.เขากะลา ซึ่งมีหน้าที่ปกปักดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ฯ ไม่ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ใด เนื่องจากไม่มีเอกสารทางราชการยืนยันว่าที่ดังกล่าวเป็นสาธารณประโยชน์

  1. คกก.ที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ ได้แนะนำ ให้ผู้ปกครองท้องที่ ท้องถิ่น สรุปรายงานข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้นายอำเภอพยุหะคีรี ทราบ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ประสานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

          โดย อำเภอพยุหะคีรี

 

 

                ตามที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแปรรูปจากขยะ(RDF)ด้วยการปิดถนนหมายเลข11 สี่แยกหนองบัว/กับสาย225  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดประชุมร่วมระหว่าง พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร./พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาค 3/ พล.ต.ทรงธรรม สิทธิพงษ์ ผบ.มทบ.31/พล.ต.ต.ดำรงค์ เพชรพงษ์ ผบก.ตร.ภ.จว.นว. พร้อมด้วย นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว และแกนนำผู้ชุมนุม  ผลการเจรจา สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้   ผู้ชุมนุมมีความเข้าใจและยุติการชุมนุม เปิดการจราจรได้ตามปกติ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา17.55 น  นั้น

                13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. พ.อ.เกรียงชัย อนันตศานย์ รอง ผบ.มทบ.31 นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว พ.ท.บุริม เครือเป็งกุล ผบ.ป.4 พัน 4 พ.ท.ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ผบ.ช พัน. 4 พล.ร.4 พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และตัวแทนกลุ่มประชาชนที่คัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะ ได้ร่วมประชุมหารือและตรวจสอบพื้นที่บริเวณแหล่งน้ำที่ทางตัวแทนกลุ่มประชาชนผู้คัดค้านฯ ได้นำเสนอปัญหาต่อที่ประชุมแก้ไขปัญหาการชุมนุมฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ในประเด็นแหล่งน้ำที่อาจได้รับผลกระทบจากสารพิษของโรงงาน

                   โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอหนองบัว