Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ Justice Care (ยุติธรรมใส่ใจ)

                สืบเนื่องจากนายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์ ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ประสานคุณศรีนวล บุญยอด โดยได้แจ้งสิทธิการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ในการดำเนินคดี กรณีร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีถูกเวนคืนดินขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1084 สายแยก ทล.317 (ป่าแดง)- บ้านดอยคู่ และเพื่อสร้าง ทล.122 สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ตอนทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก ท้องที่ อ.เมืองนครสวรรค์ และ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ส่วนหนึ่งของโครงการขยายถนน 4 เลนเชื่อมต่อนครสวรรค์-เพชรบูรณ์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวร้องขอความเป็นธรรมซ้ำอีกครั้ง

                โดยตนและชาวบ้าน ถูกเวนคืนที่ดินแบบไม่เป็นธรรม เคยร้องเรียนไปกับหน่วยงานราชการต่างๆ รวม 6 หน่วยงาน ทั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์, สำนักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, กรมทางหลวง, ป.ป.ช.นครสวรรค์ มาตั้งแต่ปี 58 แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ นั้น

               21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. - 12.30 น. นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์ ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและรับคำขอให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม ช่วยเหลือในการดำเนินคดี แก่ประชาชนจำนวน 13 รายกรณีถูกเวนคืนดินขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1084 สายแยก ทล.317 (ป่าแดง)- บ้านดอยคู่ และเพื่อสร้าง ทล.122 ร้องขอความเป็นธรรมซ้ำอีกครั้งโดยประชาชนทั้ง 13 รายถูกเวนคืนที่ดินแบบไม่เป็นธรรม

                จากนั้นเวลา 13.30 น. - 16.00 น. ได้ประสานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์หารือร่วมกันกับประชาชนทั้ง 13 ราย โดยนายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 เข้าร่วมหารือ ตอบข้อซักถามเบื้องต้น และรับเรื่องไกล่เกลี่ยพิพาท ตามความประสงค์ของประชาชนทั้ง 13 ราย

               โดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

           15 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี มอบหมายนายอนุวรรตน์  แผ่ทอง ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม ร่วมสังเกตการณ์การประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข กรณีมีการปลูกสร้างหรือรุกล้ำเขตทางหลวงบริเวณทางเท้า โดย นายวินัย ปานกล่ำ ผอ.แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) เป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 120 ราย ผลการประชุม สรุปได้ดังนี้

          1) แขวงทางหลวงฯตากฟ้าที่ 2 จะดำเนินการออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้พักอาศัย ที่สร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร หรือติดตั้งป้าย รุกล้ำเขตทางหลวงบริเวณทางเท้า ให้ดำเนินการรื้อถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด

          2) ประชาชน ผู้ประกอบการ หรือผู้พักอาศัย ที่มาร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                           .   

          3) หากประสงค์จะขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมวดทางหลวงตาคลี

โดย อำเภอตาคลี

 

 

                 17 มีนาคม 2562 นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ลงพื้นที่พบปะทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหากับราษฎรที่ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ กรณีที่ตัวเองและคุ้มบ้านอยู่อาศัย จำนวน 6 หลัง พิพาทกับที่เอกชน ทำให้ทุกข์ร้อนใจมาหลายปี เพราะถูกกล่าวหาว่าบุกรุกเรื่อยมา จากการลงพื้นที่ ตรวจสอบด้วยตัวเองแล้ว ได้อธิบายถึงขั้นตอนการครอบครองและขับไล่ ซึ่งต้องใช้เวลาและพิสูจน์ก่อนว่าที่ดินแต่ละแปลงมีพื้นที่ครอบคลุมถึงที่ใดก่อน โดยนายอำเภอจะประสาน สำนักงานที่ดินและเทศบาลมารังวัด ให้ทราบว่าแปลงที่ดินของใครอยู่ตรงไหน อย่างไรก่อน ทำให้ชาวบ้านพอใจและคลายความกังวลลงได้

                 โดย  อำเภอเก้าเลี้ยว

 

 

                 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รองนายกฯ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.อ.พยุหะคีรี ที่ 11 และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม.5 ต.ท่าน้ำอ้อย ถูกน้ำกัดเซาะส่งผลให้ถนนทรุดตัว และเกิดการพังทลายของดินลงแม่น้ำระยะทางยาวประมาณ 30 เมตร ทำให้ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาทรุดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เบื้องต้น เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักได้ทำการแก้ไขเบื้องต้น  ดังนี้

                 - ได้มีการติดป้ายแจ้งเตือนประชาชน และจัดทำแนวกั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนใช้ถนนจุดดังกล่าวเพื่อป้องกันอันตราย พร้อมทั้งจะได้นำดินมาเสริมบริเวณที่ถนนทรุดตัว

                 - เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักจะได้ทำหนังสือประสาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลืองบประมาณในการสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณดังกล่าว ต่อไป

                    โดย  อำเภอพยุหะคีรี

 

 

 

                  11 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี มอบหมาย นายอนุวรรตน์ แผ่ทอง ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี พร้อมด้วย ทหารชุด รส.อ. ร่วมกับนายช่างโยธา อบต.สร้อยทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎร ม.4 ต.สร้อยทอง ได้รับผลกระทบ จากการตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างบ้านพัก เป็นเหตุให้บ้านพักของผู้ร้องได้รับความเสียหาย ผลการปฏิบัติ ผู้ร้องและผู้ถูกร้องสามารถเจรจาตกลงกันได้

                   โดย  อำเภอตาคลี