Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN.......................................................................................................................

  ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562  

.. คลิกที่นี่ ..
 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                 17 มีนาคม 2562 นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ลงพื้นที่พบปะทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหากับราษฎรที่ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ กรณีที่ตัวเองและคุ้มบ้านอยู่อาศัย จำนวน 6 หลัง พิพาทกับที่เอกชน ทำให้ทุกข์ร้อนใจมาหลายปี เพราะถูกกล่าวหาว่าบุกรุกเรื่อยมา จากการลงพื้นที่ ตรวจสอบด้วยตัวเองแล้ว ได้อธิบายถึงขั้นตอนการครอบครองและขับไล่ ซึ่งต้องใช้เวลาและพิสูจน์ก่อนว่าที่ดินแต่ละแปลงมีพื้นที่ครอบคลุมถึงที่ใดก่อน โดยนายอำเภอจะประสาน สำนักงานที่ดินและเทศบาลมารังวัด ให้ทราบว่าแปลงที่ดินของใครอยู่ตรงไหน อย่างไรก่อน ทำให้ชาวบ้านพอใจและคลายความกังวลลงได้

                 โดย  อำเภอเก้าเลี้ยว

 

 

                  11 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี มอบหมาย นายอนุวรรตน์ แผ่ทอง ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี พร้อมด้วย ทหารชุด รส.อ. ร่วมกับนายช่างโยธา อบต.สร้อยทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎร ม.4 ต.สร้อยทอง ได้รับผลกระทบ จากการตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างบ้านพัก เป็นเหตุให้บ้านพักของผู้ร้องได้รับความเสียหาย ผลการปฏิบัติ ผู้ร้องและผู้ถูกร้องสามารถเจรจาตกลงกันได้

                   โดย  อำเภอตาคลี

 

                11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก มอบหมายให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ร่วมกับทหารชุดปฏิบัติการมวลชนอำเภอท่าตะโก ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนขอให้เปิดทางน้ำ ณ จุดก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 4007 แยก ทล. 1119 (กม.ที่ 65+500) บ้านคลองบอน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวขวางทางน้ำทำให้ไม่มีน้ำใช้ในการทำนา ผลการตรวจสอบพบว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และสอบถามชาวบ้านได้ความว่า ต้องการให้เปิดน้ำจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2562 เนื่องจากข้าวกำลังตั้งท้อง หากไม่มีน้ำจะทำให้ข้าวได้รับความเสียหายกว่า 5,800 ไร่ จึงได้พูดคุยทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการแก้ไขปัญหากับชาวบ้านเบื้องต้น และจะดำเนินการเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

                   โดย อำเภอท่าตะโก

 

                6 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบูรณาการกับ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว ร้อย.รส.ที่ 1 (มทบ.31) ,สาธารณสุขเก้าเลี้ยว , อบต.หนองเต่า , ปศุสัตว์เก้าเลี้ยว , รพ.สต.หนองเต่า , ผญบ.ม.3 หนองเต่า และจิตอาสา  กรณีผู้ร้องปกปิดชื่อ ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มสุกร บ้านยางใหญ่  ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว.  ผลจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบว่ามีการเลี้ยงสุกรจำนวน 4 โรงเรือนจริง โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของโรงเลี้ยงสุกร ดังนี้

  1. เก็บมูลสุกรก่อนแล้วล้างคอกวันละ 2 ครั้ง
  2. ใส่จุลินทรีย์อย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่เหมาะสมกับจำนวนสุกรที่เลี้ยง
  3. บ่อพักน้ำจากการล้างมูลสุกร ต้องดำเนินการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน

                 โดย อำเภอเก้าเลี้ยว

 

                 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ ลงพื้นติดตามการชุมนุมของกลุ่มประชาชนคัดค้านการก่อสร้างโรงงานพลังงานขยะไพศาลีกรีนเทค ม.6 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี โดยมีการประชุมรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการ อ.ไพศาลี ผลการประชุม

  1. จังหวัดยินดีรับฟังปัญหาของประชาชน
  2. จะแจ้งประเด็นปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย
  3. จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการปลอมแปลงเอกสารลายมือชื่อ
  4. ประชาชนพึงพอใจจึงแยกย้ายกลับไปประกอบอาชีพตามปกติ

                  โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์