Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 


จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในขณะนี้

ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก

จึงขอเชิญชวนท่านที่มีอายุ 17-60 ปีบริบูรณ์

บริจาคโลหิตได้ที่อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

                21  พฤศจิกายน 2561    เวลา 13.30 น.นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้มอบหมายชุดปฏิบัติการ ประจำตำบลหนองเต่า ประกอบด้วย นายวีระศักดิ์  ทามิน ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลหนองเต่า  พ.ต.ท กังวาล ศรีวิไล รอง ผกก.สภ.เก้าเลี้ยว นายปรเมษฐร์ สังขวรรณะ นิติกร อบต.หนองเต่า นายบำรุง จันทรานุสรณ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว พ.ต ไพฑูรย์  ทับโต หัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชน ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากการเผาถ่านเพื่อจำหน่าย โดยกลิ่นควัน จากการเผาถ่าน ได้ฟุ้งกระจายและส่งกลิ่นเหม็น บริเวณพื้นที่ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จากการตรวจสอบ ปรากฏว่า ผู้ที่ดำเนินการเผาถ่านบริเวณหน้าบ้าน ทำให้เกิดควันฟุ้งกระจาย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจสอบได้แนะนำให้ไปดำเนินการเผาให้ห่างไกลจากเขตชุมชนเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย โดยผู้ถูกร้องเรียนยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

                โดย อำเภอเก้าเลี้ยว

                14 พฤศจิกายน 2561  เวลา 10.00 น. ปลัดอำเภอหัวหน้างานผู้รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ, ปลัดฝ่ายความมั่นคง, ชุดปฏิบัติการมวลชนอำเภอท่าตะโก, เจ้าหน้าที่ตำรวจ  ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ในลักษณะ“ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” เพื่อติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จาก กรณีฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่ ต.ทำนบ มีกลิ่นมูลสุกรเหม็นไปรบกวน  จึงได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสอบถามข้อมูลผู้ร้อง ถึงความถี่ของกลิ่นเหม็น และช่วงเวลาที่กลิ่นมารบกวน และได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ของเจ้าของฟาร์มสุกรดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ทางฟาร์มสุกรได้ดำเนินการจับสุกรไปหมดแล้ว และกำลังดำเนินการติดตั้งม่านน้ำในการดักจับกลิ่น และเปลี่ยนเวลาการทำความสะอาดฟาร์มสุกรให้เร็วกว่าปกติเพื่อลดกลิ่นมูลสุกรที่จะไปรบกวนผู้ร้องต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                   โดย  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าตะโก

 

 

               19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี มอบหมาย นายอนุวรรตน์ แผ่ทอง ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับ ผอ.กองสาธารณสุข ทม.ตาคลี กรณีอู่ซ่อมรถ บริเวณ ถ.บ่อทอง มีการดัดแปลงบ้านเป็นอู่ซ่อมรถ โดยไม่ได้รับอนุญาต ผลการตรวจสอบ ทม.ตาคลี แนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

 

                 เวลา 09.30 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี มอบหมายนายทรงยศ หอมจันทร์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และนายอนุวรรตน์ แผ่ทอง ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อดินลูกรัง บริเวณ ม.3 บ้านวังคาง ต.ตาคลี ร่วมกับ กองช่าง อบต.ตาคลี ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ตาคลี ผลการตรวจสอบ บ่อดินลูกรังดังกล่าวอยู่บนพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตขุดดินจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกันนี้ อบต.ตาคลี ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามขุดดิน จนกว่าจะได้รับอนุญาต

                    โดย  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี

 

 

                31 ตุลาคม 2561 เวลา 09:39 น.  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครสวรรค์ออกหน่วยเคลื่อนที่ "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 1 งบประมาณประจำปี 2562" ณ วัดโคกกร่าง หมู่ที 2 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายอรรถพร สิงหวิชัย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์และส่วนราชการต่างๆ

                ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และเชิญชวนประชาชนในพิ้นที่ตอบคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณงาน

                โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

                ด้วยศูนย์ดำรงธรรมดำเนินการมาครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยผ่าน Application Google forms 

                 ทั้งนี้ สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยสแกน QR Code ที่ส่งมาด้วยนี้ (ขั้นตอนใช้วิธีการเดียวกับการเพิ่มเพื่อนในไลน์)