Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 


จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในขณะนี้

ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก

จึงขอเชิญชวนท่านที่มีอายุ 17-60 ปีบริบูรณ์

บริจาคโลหิตได้ที่อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

                3 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.  นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนอำเภอเมืองนครสวรรค์และผู้แทนเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมรับฟังคำชี้แจงจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเรื่องข้อพิพาทที่ดินระหว่างกลุ่มชาวบ้านกับเรือนจำกลางนครสวรรค์ ฯลฯ ของกลุ่มชาวบ้านหมู่ที่ 8 , 9 และ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ ประมาณ 100 คน ณ  ศาลาประชาคม  อบจ.นครสวรรค์

               โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

                    14 สิงหาคม 2561 เวลา10.30น.  นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี มอบหมายนายอนุวรรตน์ แผ่ทอง ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม ร่วมกับ ตร.สภ.ตาคลี เจรจาไกล่เกลี่ยการชำระหนี้ กรณีการกู้ยืมเงินโดยสัญญาไม่เป็นธรรม  ผลการปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 8 -10 , 14 สิงหาคม 2561 สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับเปลี่ยนสัญญา จำนวน 26 ราย ไถ่ถอนโฉนดที่ดินคืน จำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 31 ราย

                      โดย อำเภอตาคลี

 

                   3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก มอบหมายให้ นายอนุวัช เต็มชัย ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชพ.) หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม พร้อม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม  และ สมาชิก อส. ลงพื้นที่เพื่อไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทที่ดิน และการรุกล้ำของต้นไม้บริเวณแนวเขต ของราษฎร ม.5 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

     - โดยมีฝ่ายผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง เจ้าของที่ดินข้างเคียง ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านหนองตะโก โดยมีข้อสรุปร่วมกัน ดังนี้

  1. ผู้ร้อง และผู้ถูกร้องยินยอมเอาต้นกอไผ่บริเวณแนวเขตออก จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
  2. ทั้งสองฝ่ายตกลง และชี้แนวเขตร่วมกัน เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ
  3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินการใดๆ ทุกฝ่ายจะร่วมกันออกค่าใช้จ่ายเท่ากัน
  4. หากต้นไม้รุกล้ำหรือสร้างความหายให้เกิดขึ้นแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เจ้าของต้นไม้จะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ

                    - ทั้งนี้ทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าตะโก ได้มอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำบันทึกผลการไกล่เกลี่ย จำนวน 4 ฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง อำเภอ และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  เก็บไว้เป็นหลักฐาน ต่อไป

                    เวลา 13.00 น. นายวิเชียร จูห้อง นอ.ท่าตะโก มอบหมายให้ นายอนุวัช เต็มชัย ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชพ.) หน.กง.อำนวยความเป็นธรรม พร้อม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม / สมาชิก อส./กำนันตำบลท่าตะโก/รองนายก ทต.ท่าตะโก พร้อมกองช่าง และตำรวจ สภ.ท่าตะโก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีมีผู้เช่า อาคารพักอาศัยของเทศบาลตำบลท่าตะโก บริเวณด้านหลังตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตะโก (ติดคลองสาธารณะประโยชน์  โดยทางเทศบาลฯระบุว่า ผู้เช่าได้ทำหนังสือขอซ่อมแซมอาคารไปยังเทศบาลฯเพียงเท่านั้น แต่กลับดำเนินการก่อสร้างอาคารเพิ่ม และเกินกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า  ซึ่งทางเทศบาลไม่ได้อนุญาตให้ต่อเติมอาคารแต่อย่างใด

                     - จากการลงพื้นที่ทำให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีผู้เช่าบางรายได้ก่อสร้าง และต่อเติมอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเกินไปกว่าสัญญาเช่าที่ได้รับอนุญาต  ทั้งนี้เทศบาลตำบลท่าตะโกจะดำเนินการแจ้งให้ผู้เช่าที่สร้างอาคารเกินกว่าสัญญาเช่า ให้ดำเนินการรื้อถอนต่อไป หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม เทศบาลฯจะดำเนินมาตรการตามอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

                       โดย อำเภอท่าตะโก

 

 

 

                     7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.  นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ PDF ในพื้นที่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ผู้ร้องและแกนนำได้นำกลุ่มมวลชนจากพื้นที่อำเภอหนองบัว จำนวน 300 คน  ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นกลุ่มผู้คัดค้านได้เดินทางกลับ (ผวจ.มอบ)

                  โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

 

 

                 ตามที่ นายผวน บำรุงศรี พร้อมด้วยประชาชน ม.11 ต.แม่เล่ย์  อ.แม่วงก์ รวม 4 ราย ยื่นหนังสือขอรับการช่วยเหลือกรณีไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งศูนย์ดำรงธรรม อ.แม่วงก์ ได้รับเรื่องไว้นั้น  วันที่ 27 กรกฎาคม 2561  นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์ สั่งการให้ ปลัดอาวุโส  พร้อมด้วย ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่วงก์ และ ผญบ.ม.11 ต.แม่เล่ย์ สำรวจให้การช่วยเหลือ พบว่าครัวเรือนตั้งอยู่ห่างจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงประมาณ 1.5 กม.ซึ่ง จนท.การไฟฟ้าเคยเข้าสำรวจฟื้นที่ดังกล่าวแล้ว และปัจจุบัน ทั้ง 4 ครัวเรือนใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและใช้มา ประมาณ 10 ปี

                  โดย อำเภอแม่วงก์