Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 


จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในขณะนี้

ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก

จึงขอเชิญชวนท่านที่มีอายุ 17-60 ปีบริบูรณ์

บริจาคโลหิตได้ที่อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

21 มีนาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 08.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือติดตามเงินประกันจากการทำสัญญากู้เงินกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งผู้ร้องได้ชำระเงินครบตามสัญญาแต่ยังไม่ได้เงินปันผลคือจากกองทุน เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับติดตามกับคณะกรรมการกองทุน พร้อมแนะนำให้ผู้ร้องติดตามกับหน่วยงานปกครองในท้องที่ตามกระบวนการต่อไป

 

 เวลา 09.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาขายฝากที่ดิน และปัจจุบันผู้ร้องมีความประสงค์จะผ่อนผันการชำระหนี้ขยายระยะเวลาออกไป เนื่องจากยังไม่พร้อมที่จะไถ่ถอนที่ดิน เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำปรึกษาเบื้องต้น หรือแนะนำให้ผู้ร้องเจรจาไกล่เกลี่ยกับนายทุนก่อน และประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จว.น.ว. เพื่อให้ความช่วยเหลือเจรจาไกล่เกลี่ยกับนายทุนต่อไป

 

เวลา 11.40 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่ง และปัจจุบันผู้ร้องไม่ได้ชำระหนี้ตามสัญญาทำให้ถูกฟ้องบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ และถูกดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้น พร้อมอธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจต่อไป

 

เวลา 15.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งผู้ร้องได้กู้เงินนอกระบบมากับนายทุนแห่งหนึ่งซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด และผู้ร้องไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามข้อตกลง เจ้าหน้าที่ฯ อธิบายกระบวนการขอกู้เงินกับสถาบันการเงินแห่งของรัฐ เพื่อจะได้นำเงินดังกล่าวมาชำระหนี้เงินกู้หนี้นอกระบบ

 

22 มีนาคม 2561  เวลา 09.09 น. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วย และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (มีนาคม) ณ วัดโพธิ์ประสาท หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม จงจิระ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และส่วนราชการต่างๆ

   ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นครสวรรค์ ได้ตั้งจุดรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และเชิญชวนประชาชนตอบคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณงาน

 

23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีนายนพดล เหลืองสุรภีสกุล ขออนุญาตประกอบกิจการโฮมสเตย์ ในพื้นที่ ม. 1 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นว. พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ,นายอำเภอหนองบัว ,กกล.รส.จ.นว. ,ชุด ชป.มวลชน อ.หนองบัว, ผู้ใหญ่บ้าน ม. 1 ต.หนองบัว ,ผู้ร้อง โดยมีนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน. 1 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และสถานที่ก่อสร้างกิจการโฮมสเตย์ ชื่อ ลายไม้ และ รากหญ้า

 

 

23 มีนาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 08.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการฟ้องร้องยึดทรัพย์สินขายทอดตลาด เนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้ค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ในการทำการเกษตร และปัจจุบันคู่สัญญาไม่ยินยอมชำระหนี้ดังกล่าว ทำให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน เจ้าหน้าที่ฯ อธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ พร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องต้องดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับคู่สัญญาต่อไป

 

เวลา 12.35 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาภายในครอบครัวของตน เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรของบุตรชายและลูกสะใภ้ ไม่ยินยอมส่งเงินช่วยเหลือส่งเสียในการเลี้ยงดูบุตร เจ้าหน้าที่ฯ ประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.พมจ.น.ว. เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ร้องเบื้องต้นต่อไป

 

26 มีนาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 11.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการพิพาทแนวเขตที่ดิน ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าตนเองถูกบุกรุกจากที่ดินข้างเคียงโดยการลื้อถอนรั้วไม้ของตนที่ปักหลักไว้เพื่อแสดงแนวเขตของตน เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้นพร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้า จนท.ตร. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณี ตามกระบวนการตามข้อกฎหมายต่อไป

 

เวลา 16.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องหย่าเรียกค่าเสียหายกับสามีของตน และได้รับเงินเยียวยาจากคู่กรณีมาเป็นเงินจำนวนหนึ่ง แต่ปัจจุบันผู้ร้องอ้างว่าตนไม่ได้รับเงินดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจต่อไป

 

 

 

            19 มีนาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 04.50 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการถูกติดตามทวงหนี้สินจากการทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกกับบริษัทแห่งหนึ่ง และปัจจุบันมีความประสงค์จะขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับบริษัทฯ เพื่อขอผ่อนผันการชำระค่างวด เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้น พร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จ.นว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 เวลา 15.25 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือติดตามการแจ้งเบาะแสการเล่นการพนันในชมรมหมากรุกภายในสมาคมของผู้ร้อง ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าจะได้รับความเดือดร้อนจนเป็นแหล่งมั่วสุมในการเล่นการพนัน และอาจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทภายในสมาคมฯ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังพร้อมอธิบายกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติหน้าของ จนท.ตร. ให้กับผู้ร้องเข้าใจ

                 20 มีนาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 09.55 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการถูกดำเนินการฟ้องขับไล่ที่ดิน เนื่องจากผู้ร้องได้นำที่ดินไปจำนองไว้กับนายทุน และปัจจุบันผู้ร้องไม่มีเงินที่จะชำระหนี้ และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันและขยายระยะเวลาการชำระหนี้ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้น พร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จ.นว. เพื่อให้ความช่วยเหลือเจรจาไกล่เกลี่ยตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

- เวลา 10.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นรังวัดที่ดินของตน เนื่องจากเกิดข้อพิพาทกับที่ดินข้างเคียง และปัจจุบันผู้ร้องอ้างว่าถูกรุกล้ำแนวเขตจากที่ดินข้างเคียง เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้น พร้อมอธิบายถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับคู่กรณีให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำเบื้องต้น ผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

-  เวลา 13.30 น. สคบ.จังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่กำกับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและสถานประกอบการที่มีการติดตั้งสินค้าประเภทเครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซ

เนื่องจากพบประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และมีการเข้าพักในโรงแรมหรือรีสอร์ทต่างๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2560 มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับอันตรายและเสียชีวิตจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซจำนวนทั้งสิ้น 19 เหตุการณ์ โดยพบผู้ป่วย จำนวน 27 ราย

และพบผู้เสียชีวิต จำนวน 7 ราย ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตสันนิษฐานว่า มาจากเครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซนั้น ทั้งนี้ จังหวัดฯ ได้บูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนในจังหวัดฯ ประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์ดำธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจและสถานประกอบการที่มีการติดตั้งสินค้าประเภทเครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซสำหรับให้บริการแก่ผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ตามแผนการออกตรวจ 5 สถานที่ ดังนี้

- โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์

- โรงแรมอารามิส

- โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์

- โรงแรม 42ซี เดอะชิค โฮเทล

- โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนท์ สปา

จากผลการตรวจสอบไม่พบเครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบธุรกิจและสถานประกอบการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบไฟฟ้า และระบบฮีสปั้ม ซึ่ง สคบ.จังหวัดนครสวรรค์ได้ตรวจความปลอดภัยของสถานประกอบการ ดังนี้ เช่น มีช่องระบายอากาศอย่างเพียงพอ มีการติดตั้งสายดิน รวมถึงแนะนำให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำวิธีการใช้ ข้อแนะนำ หรือคำเตือนเกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไป

โดย  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

 

           5 มีนาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 09.25 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกสร้างสิ่งกีดขวางทางสาธารณะ ซึ่งผู้ร้องขอความอนุเคราะห์จัดหาที่เพื่อประกอบอาชีพในการค้าขาย หลังจากถูกคำสั่งทางปกครองให้ลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างร้านค้าของตน เจ้าหน้าที่ฯ อธิบายกระบวนการและแนะนำให้ผู้ร้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยผู้ขอคำปรึกษาเข้าใจ

 

- เวลา 11.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาบุตรของผู้ร้องทำงานกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัด และได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานจนเสียชีวิต ทำให้ผู้ร้องมีความประสงค์จะขอเงินเยียวยาแต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้นของผู้ร้อง พร้อมรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานกับหน่วยงานช่วยดำเนินการติดตามขอความช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

 

           7 มีนาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 10.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่ของตน ซึ่งส่อไปในทางทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินโครงการต่างๆให้กับชาวบ้านรับรู้ เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมอธิบายกระบวนการตรวจสอบตามพยานเอกสารหลักฐานต่างๆ และรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

- เวลา 10.50 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอให้หน่วยงานชวยดำเนินการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรำคาญการมูลสุกร ซึ่งเป็นการนำมูลสุกรมาตากไว้บริเวณลานปูนตากข้าวซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของผู้ร้อง เจ้าหน้าที่ฯ พูดคุยเบื้องต้นพร้อมรับเรื่องร้องเรียน เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

- เวลา 11.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความอนุเคราะห์จัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับผู้ร้อง เนื่องจากผู้ร้องถูกบังคับคดียึดทรัพย์ขายทอดตลาดจากการกู้เงินมาเพื่อประกอบอาชีพและขาดทุน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมประสานกับ สนง.พมจ.นว. เพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

- เวลา 12.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อซื้อปุ๋ยมาทำการเกษตร และถูกทวงถามติดตามหนี้โดยที่ผู้ร้องอ้างว่าหนี้สินเกินความเป็นจริง เจ้าหน้าที่ฯตรวจสอบเอกสาร และอธิบายพร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องจนเป็นที่เข้าใจ และพึงพอใจ ผู้ร้องจึงเดินทางกลับ

 

8 มีนาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 09.40 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเยียวยากับผู้ร้องเนื่องจากบุตรของผู้ร้องประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต และยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากประกันที่เคยทำไว้ โดยประกันชีวิตอ้างว่าบุตรของผู้ร้องไม่เข้าเงื่อนไขของประกันที่ทำไว้ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น และประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.คปภ.จว.น.ว. เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

- เวลา 11.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีทำร้ายร่างกาย ซึ่งผู้ร้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาจากคู่กรณีว่าทำร้ายร่างกายเช่นกัน เจ้าหน้าที่ฯ ได้อธิบายถึงสิทธิในการแจ้งความดำเนินคดี และกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำอธิบายผู้รองเข้าใจ จึงเดินทางกลับ

 

- เวลา 14.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีพรากผู้เยาว์ ซึ่งผู้ร้องเป็นผู้เสียหายและได้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการทางศาลเรียบร้อยอยู่ระหว่างพิจารณาคดี เจ้าหน้าที่ฯ ได้อธิบายกระบวนการทางศาลให้ผู้ร้องเข้าใจเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำให้ผู้ร้องปฏิบัติตามกระบวนการทางศาลต่อไป

 

- เวลา 15.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือติดตามคดีเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณีจากการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ และคู่กรณีไม่ยินยอมทำตามข้อตกลงในการชดใช้ค่าเสียหายมาเป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือนแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาดังกล่าว พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

           9 มีนาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 11.40 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการรุกล้ำที่ดินสาธารณะประโยชน์ เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมอธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมาย และแนะนำให้ผู้ร้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

 เวลา 12.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการค้ำประกันการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัทแห่งหนึ่ง และปัจจุบันผู้ร้องมีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยเพื่อประนอมหนี้สินดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาพร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยตามวัตถุประสงค์ของผู้ร้องต่อไป

 

            12 มีนาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 09.50 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการชำระหนี้ที่ได้ทำขึ้นกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อนำมาใช้ลงทุนในกาประกอบอาชีพ และปัจจุบันผู้ร้องไม่ได้ชำระหนี้ดังกล่าวมาเป็นเวลานานหลายปี จึงทำให้ถูกฟ้องร้องบังคับคดีและทำให้ผู้ค้ำประกันได้รับความเดือดร้อน เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้น พร้อมอธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายเบื้องต้น พร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จ.นว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 เวลา 12.25 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการผิดสัญญาชดเชยค่าเสียหายจากการวางท่อบริเวณหน้าบ้าน ทำให้ผู้ร้องไม่สามารถประกอบกิจการค้าขายได้เป็นเวลา 2 วัน หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จทางบริษัทไม่ยินยอมตามข้อตกลงกัน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องพร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องติดต่อกลับทางบริษัทฯ ก่อนจะดำเนินการตามกระบวนการทางข้อกฎหมายต่อไป

 

           12 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลีพร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีดังกล่าวบริเวณที่พิพาทปรากฏว่า รั้วสังกะสีที่ปิดทางเข้า – ออกดังกล่าวผู้ได้รับความเดือดร้อนได้ทำการเปิดรั้วสังกะสีออกเพื่อสัญจรเรียบร้อยแล้ว และผู้ได้รับความเดือดร้อนได้เดินทางไปแจ้งบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรตาคลี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. มีใจความสำคัญว่า “จำเป็นต้องเอาสังกะสีและสิ่งกีดขวางออก เพื่อให้บุคคลในบ้านเข้า – ออก” และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสารหลักฐานของทางราชการปรากฏข้อเท็จจริงและสรุปผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น ดังนี้

  1. ผู้ได้รับความเดือดร้อนอาศัยอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลง นว.683 โดยทำการเช่าเพื่ออยู่อาศัยจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ซึ่งบนระวางแผนที่ที่ราชพัสดุแปลงใหญ่ปรากฏทางภายในที่ราชพัสดุที่ติดกับที่ราชพัสดุแปลงที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนอยู่อาศัย โดยผู้ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้ใช้ทางดังกล่าวเพื่อสัญจรเข้า – ออก แต่กลับสัญจรผ่านที่ดินของเอกชนแปลงข้างเคียงโฉนดที่ดินเลขที่ 17617 เล่ม 177 หน้า 17 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (ทางพิพาท)
  2. อำเภอตาคลีจะดำเนินการไกล่เกลี่ยกับผู้มีกรรมสิทธิ์บนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนสามารถสัญจรเข้า – ออก ได้ตามเดิม ซึ่งในขณะที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้มีกรรมสิทธิ์บนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ได้มาพบเจ้าหน้าที่ ทราบภายหลังว่าได้เดินทางไปทำธุระส่วนตัวที่กรุงเทพฯ โดยอำเภอตาคลีตาคลีจะดำเนินการไกล่เกลี่ยเมื่อสามารถติดต่อกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้
  3. เนื่องจากที่ดินที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนครอบครองอาศัยอยู่ปรากฏทางภายในที่ราชพัสดุบนระวางแผนที่ที่ราชพัสดุแปลงใหญ่ แต่จากสภาพปัจจุบันไม่ได้มีการสัญจรจึงทำให้มีสภาพรกร้างไม่สามารถสัญจรเข้า – ออกได้ และมีรั้วลวดหนามล้อมอยู่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์จะดำเนินการนัดผู้ได้รับความเดือดร้อนและนายสนอง รักเกตุกิจ ผู้เช่าที่ราชพัสดุแปลงข้างเคียงที่ติดกับทางภายในที่ราชพัสดุและที่ดินที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนครอบครองอาศัย เพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงทางภายในที่ราชพัสดุให้ได้ขอบเขตที่ชัดเจนและสามารถสัญจรได้

 

            13 มีนาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 14.50 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ร้องโดนปิดทางน้ำจึงทำให้น้ำไม่สามารถไหลต่อไปให้ชาวนาที่ทำนากันได้ จึงได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ร้องต่อไป

- เวลา 15.00 น. ศดธ.จ.นว. ได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือจากนางสาวพะเยาว์ พิมพ์โพธิ์ ว่าได้รับความเดือดร้อนไม่มีทุนในการซื้อของมาทำข้าวแกงขาย ทำให้ขาดรายได้และไม่มีเงินให้ลูกไป โรงเรียน จึงได้ประสาน สนง.พมจ.นว. เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ซึ่งผู้ร้องได้รับเงิน จำนวน 1,500 บาท จาก พมจ. เป็นที่เรียบร้อย

            โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

  

 

            10 มีนาคม 61 นายอำเภอลาดยาว พร้อม ผบ. ช พัน 4 จนท. ตำรวจ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกันตรวจสอบตามคำร้องเรียนว่ามีการลักลอบขุดดินลูกรังในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ จึงได้เข้าตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าของอ้างว่าที่ดินมีโฉนด แต่อย่างไรก็ตามได้ยึดรถแม็คโค 2 คัน รถบรรทุก 3 คัน ไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป

             โดย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลาดยาว

 

               23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:30 น. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่

กรณีได้รับเดือดร้อน รถบรรทุกขนขี้เถาไปทิ้งติดที่ดิน บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ ของนายวิเชต(ผู้ร้อง) ซึ่งได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยและทำบันทึกข้อตกลง ระหว่าง นายวิเชต(ผู้ร้อง) กับ บมจ.เกษตรไทย สาขา 3 รวมผล จึงได้สรุป ดังนี้

  1. บมจ.เกษตรไทย สาขา รวมผลยินดีจะดำเนินการติดตั้งแสลนเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากแปลงคลองจันทร์ ทางด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศเหนือ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15-20 วัน

2.หากแสลนมีการชำรุดตามอายุการใช้งานทางโรงงานจะดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง

 

              26 กุมภาพันธ์ 2561  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 10.35 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถูกฟ้องร้องชำระหนี้แทนบุตรของตนที่เสียชีวิตลงในฐานะทาญาติโดยธรรมของจำเลย เนื่องจากบุตรของผู้ร้องทำการกู้เงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ฯ ได้อธิบายกระบวนการต่างๆตามหลักข้อกฎหมายให้ผู้ร้องเข้าใจเบื้องต้น และแนะนำให้ปฏิบัติตามหมายศาลต่อไป

 

- เวลา 11.40 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการถูกติดตามทวงถามหนี้จากบริษัทไฟแนนซ์ และปัจจุบันผู้ร้องมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการชำระค่างวดกับบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมอธิบายตามหักข้อกฎหมาย และแนะนำให้ผู้ร้องเข้าไปกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนจะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

                27 กุมภาพันธ์ 2561    ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 09.25 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการนำที่ดินของตนทำสัญญาขายฝากไว้กับนายทุน และปัจจุบันผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะไถ่ถอนโฉนดที่ดินคืน แต่ถูกปฏิเสธจากนายทุน เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำแนะนำผู้ร้องและอธิบายกระบวนการวางทรัพย์สินพร้อมสัญญาขายฝากที่ทำขึ้นไว้ที่ สนง.บังคับคดี เพื่อเป็นการไถ่ถอนโฉนดที่ดินถูกต้องตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไป

 

- เวลา 11.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการมีปัญหาภายในครอบครัว เนื่องจากสามีของต้นมีความประสงค์ที่จะขอหย่าล้างกับผู้ร้อง และผู้ร้องไม่มีความประสงค์ที่ตามที่สามีของตนต้องการ ผู้ร้องอ้างว่าสามีของได้มีความสัมพันธ์แบบชู้สาวกับผู้หญิงอื่น เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าเสียหายกับคู่กรณี พร้อมแนะนำให้ผู้ร้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายต่อไป

             28 กุมภาพันธ์ 2561  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมออกหน่วย และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  ณ โรงเรียนบ้านปางชัย หมู่ที่ 8 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม จงจิระ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ
               ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นครสวรรค์ ได้ตั้งจุดรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และเชิญชวนประชาชนคอบคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณงาน

โดย  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์