Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

อธิบดี สถ. แจงการเกิดฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้เป็นผลจากการสร้างโรงกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแต่อย่างใด


https://www.biztodaynews.com/17125137/%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%96-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-pm-25

Attachments:
Download this file (150162.zip)150162.zip[ ]4887 kB

Attachments:
Download this file (130162.zip)130162.zip[ ]11754 kB

Attachments:
Download this file (140162.zip)140162.zip[ ]6013 kB

Attachments:
Download this file (120162.zip)120162.zip[ ]2205 kB