Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 13​ มิถุนายน 2562) นายอรรถพร​ สิงหวิชัย​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนอนุบาลพระปรางศ์เหลือง ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ภายในงานมีหน่วยงานต่างๆ นำบริการไปให้บริการประชาชน ทั้งด้านอาชีพ สาธารณสุข การจัดหางาน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าชุมชน โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ยากจนและขาดแคลนอีกด้วย

เผยแพร่โดย: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว และนายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ชุด ชป.รส.ในพื้นที่ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ตำบลรอยต่อเขตอำเภอทั้ง 2 อำเภอ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการแก้ปัญหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้แก่ประชาชนทั้ง 2 อำเภอ ณ ห้องประชุม อบต.ธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นได้ออกตรวจสอบพื้นที่ที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าร่วมกัน บริเวณห้วยตะโกราด หมู่ที่ 7 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว และหมู่ 12 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก  สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น ทั้ง 2 อำเภอจะแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อสำรวจเส้นทางน้ำและกำหนดแผนงานโครงการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งระบบ รวมทั้งจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำร่วมกันต่อไป

โดย อำเภอหนองบัว

 

                นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์ ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ลงพื้นที่ ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เพื่อคิดตามให้ความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมราย นายโอก้า สัญชาติพม่า ลูกจ้างรีสอร์ทโดยได้แจ้งสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาและสอบถามความคืบหน้า ต่อพนักงานสอบสวน ร.ต.อ.เมธี ถาวร และได้ติดต่อนายจ้าง ที่บอกว่าอยู่ระหว่างติดต่อนำศพ นายโอก้า ออกจาก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จึงได้ชี้แจงแจ้งสิทธิให้นายจ้างทราบพร้อมสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น  ผู้ตายมีภรรยาและบุตร ทั้งเป็นผู้เข้าเมืองโดยถูกต้องจึงได้แจ้งสิทธิให้นายจ้างทราบพร้อมแจ้งว่าจะได้ลงพื้นที่รับคำขอค่าตอบแทนอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นงานพิธีหรือประสานผ่านพนักงานสอบสอบต่อไป

 

                สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ให้ความช่วยเหลือ นายโอก้า ลูกจ้างสัญชาติพม่า ที่เสียชีวิต เป็นลูกจ้างของรีแลกซ์รีสอร์ท โดยนางพัธนันท์ ไมลี่ย์ เป็นเจ้าของ จากการตรวจสอบเบื้องต้นนายจ้างยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงแล้วเพื่อให้นายจ้างขึ้นทะเบียนตามกฎหมายและให้การคุ้มครองลูกจ้างกรณีเสียชีวิต ดังนี้

                 - หากกรณีเนื่องจากการทำงาน ทายาทจะได้รับค่าทำศพ 33,000 บาทเงินทดแทนให้ทายาทเดือนละ 5,733 บาทจำนวน 120 เดือน

                 - หากการตายไม่เกิดจากการทำงานให้นายจ้าง ทายาทจะได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท    ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงสาเหตุการตายและ แจ้งทายาทให้มารับเงินทดแทนต่อไป

รายละเอียดคดีตามแนบลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง https://www.dailynews.co.th/crime/710842

                โดย  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

 

              25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. มูลนิธิวัดช่องแค หลวงพ่อพรหมอุปถัมภ์ โดยพระครูนิวิฐปัญญากร เจ้าคณะตำบลพรหมนิมิต เจ้าอาวาสวัดช่องแค มอบเงินให้โรงพยาบาลตาคลี เพื่อเข้ากองทุนพระภิกษุสามเณรอาพาธ (เจ็บป่วย) ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตาคลี พร้อมอบทุนระดับนักธรรมตรี,โท,เอก จำนวน 270 ทุน และทุนพัฒนาบุคคล จำนวน 63 หน่วยงาน ที่มาช่วยงานหลวงพ่อพรหมต้มยาแจกทาน ครั้งที่ 108 รวมเป็นเงินที่มอบทั้งสิ้น 2,355,559 บาทโดยมีพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

               โดย อำเภอตาคลี

 

 

               25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน จัดกิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอ......ยิ้ม พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ คนพิการ และจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เปินทุกส่วน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.แม่เปิน  และราษฎรบ้านปางสัก  หมู่ที่ 12 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านปางสัก หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

              24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ วัดแหลมยาง ม.1 ต.ฆะมัง  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ กลุ่มสัมมาชีพของ ต.ฆะมัง  ร้านค้าเอกชน  นำบริการมาให้บริการกับประชาชน ต.ฆะมัง และมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจำหน่ายในราคาถูก  อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การทำบุญเลี้ยงเพลพระ การปล่อยพันธุ์ปลา การปลูกต้นไม้    ทั้งนี้ นายอำเภอชุมแสง ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง  สาธารณสุข อ.ชุมแสง จนท.รพ.สต.ฆะมัง  อสม.ต.ฆะมัง  นำถุงยังชีพ ไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ม.1,3 รวมจำนวน 3 ราย

               24  พฤษภาคม  2562  นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี ประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ นำกิจกรรมออกให้บริการประชาชนโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการประจำอำเภอ อาทิ          สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว , ศูนย์ กศน.อำเภอ , สนง.พัฒนาชุมชน , สนง.เกษตรอำเภอฯ  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส จำนวน 15 ราย ณ วัดเขาทอง ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และออกเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 2 ราย

                โดย  อำเภอแม่เปิน  อำเภอชุมแสง  อำเภอพยุหะคีรี