Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                14 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มาเป็นประธาน เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อประชาชน พร้อมด้วย นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจกระทรวง สาธารณสุข เขต 3 นายแพทย์ อดิศร วัฒนศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว นายกิตติศักดิ์ เขียวเกษมสาธารณสุขอำเภอลาดยาว หัวหน้าส่วนราชการอำเภอลาดยาว ได้ร่วมมาเปิดบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อประชาชนที่โรงเรียนโพธิ์ศรีสามัคคีหมู่ที่ 7 บ้านไร่ปากน้ำโพตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 1200 คน  มีการจัดบริการบูรณาการจากทุกภาคส่วนจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลร่มฉัตร โรงพยาบาลปากน้ำโพโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ศูนย์อนามัยที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานอื่นๆได้ร่วมจัดกิจกรรมตรวจรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชน โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,200 คน มีการตรวจรักษาโรคทั่วไป 273 คนฝังเข็ม 35% ตรวจรักษาทันตกรรม 26 คน  บริการแพทย์แผนไทย การตรวจคัดกรองสายตาการคัดกรองโรคสุขภาพจิตการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพจากวิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  และหลังจากนั้นเวลา 10.30 น  นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เปิด คลินิกหมอครอบครัว pcc บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ โดยนายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดครั้งนี้ และมีการศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยโดยรับการชื่นชมจากผู้บริหาร ในการดำเนินงาน PCCได้อย่างมีคุณภาพและ มีการบริการประชาชนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

                  โดย อำเภอลาดยาว

 

 

                 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลหนองบัว และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองบัว ร่วมออกให้บริการประชาชนโดยให้บริการตรวจรักษา ทันตกรรม ตรวจตา สุขภาพจิต และให้ความรู้ด้านสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว ได้ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัข แมว ณ วัดคลองกำลัง หมู่ที่ 11 บ้านคลองกำลัง ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

                  นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานการดำเนินโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ โดยมีกิจกรรม เช่น การแจกพันธุ์ปลา, หน่วยทันกรรมเคลื่อนที่, การจำหน่ายสินค้าราคาถูก, ซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า, การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น, บริการตัดผมฟรี  และการเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านป่ายายมุ้ย ม.7 ต.หนองเต่า

                   โดย อำเภอหนองบัว  อำเภอเก้าเลี้ยว

 

                  10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 นายรัฐพล  ธุระพันธ์  นายอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับปลัดอำเภอเก้าเลี้ยว ,ปลัด อบต.มหาโพธิ , ผอ.รพสต.บ้านท่ากระดังงา , สาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลมหาโพธิ และ อสม.ตำบลมหาโพธิ พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมปั่นปันรัก มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง รวมจำนวน 40 ชุด ณ บ้านหนองหัวเรือ หมู่ที่ 4 ตำบลมหาโพธิ

                   โดย  อำเภอเก้าเลี้ยว

 

               10 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.40 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน และมีนายกฤชทิพ  ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เปิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรชาวอำเภอแม่เปิน ให้การต้อนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

                โดย  อำเภอแม่เปิน

 

 

                9 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งกิจกรรมการออกหน่วยบริการ "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ วัดพุชะพลูใต้ ม.11  ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ ซึ่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์คณะแพทย์ทันตแพทย์และพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

               การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้เป็นนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยร่วมกันบูรณาการและดำเนินกิจกรรมทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน การตรวจรักษาด้านทันตกรรม การบริการตรวจตา และการคัดกรองสุขภาพจิต ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินการทุกอำเภอเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน พร้อมทั้งการจัด จนท.ส่วนราชการมาร่วมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน ในการนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวนประมาณ 1,000 คน เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ม 11 จำนวน 2 รายโดยนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองท้องถิ่น ท้องที่การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

            โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์