Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

                  10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 และ มูลนิธิแสง-ไซ้กี่ เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ซึ่งได้จัดกิจกรรมโครงการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ.ฯ” นำคณะแพทย์ออกให้บริการตรวจรักษาฟรี โรคทั่วไปและตรวจวัดสายตา แจกแว่น ให้กับประชาชนตำบลเกยไชย อ.ชุมแสง  ณ วัดเกยไชยเหนือ(บรมธาตุ) ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จำนวน 300 ราย

                 ในการนี้  มี ปลัดอำเภอ , สาธารณสุข อ.ชุมแสง , รอง ผกก.ป. สภ.ชุมแสง , นายก อบต.เกยไชย , จนท.ในสังกัด สาธารณสุข-รพ.ชุมแสง  เข้าร่วมกิจกรรมและให้บริการตามโครงการข้างต้น

                 โดย อำเภอชุมแสง

 

                 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง นำหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กิ่งกาชาด อ.ชุมแสง , สำนักทะเบียน อ.ชุมแสง , สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย อ.ชุมแสง , สนง.สาธารณสุข อ.ชุมแสง , สนง.พัฒนาชุมชน อ.ชุมแสง และ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ อ.ชุมแสง  เดินทางออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไปในพื้นที่ อ.ชุมแสง รวมจำนวน 9 ราย  

                 ในการนี้ ได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน  ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัว

                 โดย  อำเภอชุมแสง

 

19 กันยายน 2562  เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเนินมะขามงาม ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งทางจังหวัดได้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ภายในงานมีหน่วยงานต่างๆ นำบริการไปให้บริการประชาชน ทั้งการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านอาชีพ การบริการด้านสาธารณสุข การจัดหางาน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าชุมชน โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ยากจนและขาดแคลนอีกด้วย

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ , https://www.facebook.com/158864648129071/posts/389131325102401/        

 

               4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์  เดินทางมารับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอท่าตะโก เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นคลังสำรองในภาวะฉุกเฉิน โดยมีนายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก นางเบญจมาศ จูห้อง นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโกพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอท่าตะโก ซึ่งมีผู้แจ้งความประสงค์ในการบริจาคโลหิต จำนวน 289 ราย และสามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 213 ยูนิต  95,850  ซีซี บริจาคตวงตา 10 รายและบริจาคอวัยวะ 9 ราย

              โดย อำเภอท่าตะโก

 

                  18 กันยายน  2562   เวลา 13.30 น. นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานส่งมอบบ้าน และทะเบียนบ้าน ให้กับราษฎรผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา รายนายสมศักดิ์  ยาระเขต บ้านเลขที่ 81/6 ม.2 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดย อบต.พยุหะ ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือ จำนวน 41,000 บาท และได้รับบริจาคจากจากส่วนราชการและผู้มีจิตศรัทธาอีก จำนวน 168,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 209,000 บาท โดยมีรองนายยก อบต.พยุหะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สรรพากรอำเภอพยุหะคีรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน ร่วมส่งมอบ พร้อมทั้งได้มีการมอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้

                    โดย อำเภอพยุหะคีรี