Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                21 สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิขัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. นครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายอดิศักดิ์ ไพบูย์ศิริ หน.ปภ. จังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการขอประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(ภัยแล้ง)เพิ่มเติมอีกจำนวน 7 อำเภอ 46 ตำบล 466 หมู่บ้าน

                โดย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

 

                20 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1.การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย โดยมีนางวิยดา  พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ กำนัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ ร่วมเยี่ยมผู้ป่วยรายดังกล่าวด้วย

2.เยี่ยมบูธกิจกรรม บริเวณงาน คือ

     2.1 การบริการตัดผมฟรี

     2.2 การสาธิตการทำอาหาร หมูสะเต๊ะ

     2.3  การบริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

     2.4 การบริการเปิดบัญชี mymo

      2.5 บริการตรวจสุขภาพฟรี

      2.6 การจำหน่ายสินค้าราคาถูก

      2.7 การถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ค่าแรงฟรี

      2.8 การทำหมันสุนัข/แมว เพศผู้

      2.9 การส่งเสริมอาชีพ

                 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2562  ณ โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ ม.2 ต.ไผ่สิงห์ 

                 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ ร้านค้ากลุ่มสัมมาชีพของ ต.ไผ่สิงห์  มาเปิดบริการให้กับประชาชน ต.ไผ่สิงห์  อีกทั้ง มีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 21 ถุง  มีการปล่อย-มอบพันธุ์ปลา 30,000 ตัว และ ปลูกต้นรวงผึ้ง

                 โดย อำเภอชุมแสง   อำเภอเมืองนครสวรรค์

 

                 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.59 น.นายอรรถพร  สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางประภาวดี  สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มาเป็นประธานการมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส “บ้านธารน้ำใจ จากกาชาด”โดยอำเภอเก้าเลี้ยวร่วมกับส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ปฎิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว กำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต. ร่วมกันปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่ชำรุด ทรุดโทรม ให้มีความมั่นคงแข็งแรง น่าอยู่อาศัย แก่ครอบครัวของนางระทม อ่ำน้อย ราษฎร ม.9 ต.หนองเต่า ซึ่งเลี้ยงหลานมีสมาชิกในครัวเรือนรวม 13 คน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

           ในการนี้ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ปฎิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว และผู้มีจิตศรัทธามอบสิ่งของบริจาคแก่เจ้าของเป็นจำนวนมาก

          โดย  อำเภอเก้าเลี้ยว

 

                15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกกระทรวง ทบวง กรม ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดนครสวรรค์" ณ วัดบางมะฝ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทางจังหวัดได้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ภายในงานมีหน่วยงานต่างๆ นำบริการไปให้บริการประชาชน ทั้งด้านอาชีพ สาธารณสุข การจัดหางาน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าชุมชน บูธหน่วยบริการประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยทุกรูปแบบและลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสิ่งของกินของใช้ น้ำดื่ม เอกสารคู่มือการเตรียมความพร้อมการป้องกันภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันวาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาวนอกจากนี้ โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก ทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ยากจนและขาดแคลนอีกด้วย ทางด้านของโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ โดยมีการมอบเงินและสิ่งของสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ประชาชน ในพื้นที่

                 โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

 

                27 กรกฎาคม 2562    เวลา 13.30 น. ว่าที่ร.ต.ปรีชา  พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย กำนันตำบลวัดไทรย์ ผญบ. ม.5 ต.วัดไทรย์ ผอ.รพ.สต.วัดไทรย์ ผู้แทน คปภ. และนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้เดินทางมาเยี่ยมและมอบรถโยกให้กับผู้พิการ พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000.-บาท จำนวน 2 ราย ราษฎร หมู่ที่ 5 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์