Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                20 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  พลับน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ณ วัดกลางแดด ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1.การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบถุงยังชีพโดยมีนางวิยดา  พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย ร่วมเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 2 ราย

2.การทำหมันสุนัข และแมว (เพศผู้)

3.การสาธิตทำขนม เพื่อสอนเป็นอาชีพ

4.การตรวจและรักษาพยาบาล

5.การบริการตัดผมชาย หญิงฟรี

6.การสาธิตและแจกน้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้า เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

7.มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 10 ราย

8.ติดตามการดื่มนมตามโครงการนมโรงเรียน ณ รร.บ้านกลางแดดและศูนย์เด็กเล็กของ อบต.กลางแดด

                 เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ออกพบปะประชาชนและนักเรียน ตามโครงการ"อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่"ประจำเดือน มิ.ย.62 โดยนำบริการจากส่วนราชการ/อบต.หนองเต่า ไปให้บริการประชาชนรวมทั้งเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ผู้มารับบริการประมาณ 300 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว

                  โดย  อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว

 

 

 

 

               19 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 7 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ นำโดย พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนภูติ นายกสมาคมศิษย์เก่า ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์  ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง โดยพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัด ได้มอบหมายให้พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผ้าป่าจากคณะสงฆ์อำเภอทุกอำเภอ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงิน  777,946.75 บาท

               โดย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 13​ มิถุนายน 2562) นายอรรถพร​ สิงหวิชัย​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนอนุบาลพระปรางศ์เหลือง ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ภายในงานมีหน่วยงานต่างๆ นำบริการไปให้บริการประชาชน ทั้งด้านอาชีพ สาธารณสุข การจัดหางาน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าชุมชน โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ยากจนและขาดแคลนอีกด้วย

เผยแพร่โดย: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

                  18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.45 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์มอบหมายให้นางวิยดา พลับน้อย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ยากไร้/พิการ ณ ตำบลหนองโพ พร้อมมอบเงินและสิ่งของประกอบด้วย เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป(แพมเพิส) เครื่องอุปโภคบริโภคฯลฯ โดยมีนายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี ปลัดอำเภอ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอตาคลีและคณะฯ สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยดุก นายก อบต.หนองโพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากนั้นกิ่งกาชาดอำเภอตาคลีร่วมมอบเงินและสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้/พิการ ดังกล่าวด้วย

                เวลา 13.30 น.ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย ออกเยี่ยมบ้านของเด็กยากไร้ เด็กพิการ ในพื้นที่ตำบล เกรียงไกร /ต.นครสวรรค์ออก / ต.กลางแดด จำนวน 8 ราย เพื่อให้กำลังใจและจัดทำรายละเอียดข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

                 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ กรรมการสโมสรโรตารีหนองบัว ภาค 3350 ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และ อสม. ออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี เพื่อติดตามและตรวจสอบในด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสดให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 3 ราย

                 เวลา 14.00 น.ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิยดา พลับน้อย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งในเม็ดโลหิต ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ให้การช่วยเหลือเป็นเงิน จำนวน 3,000 บาท  พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ในส่วนของอำเภอและผู้ไปเยี่ยมเยียน ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นค่ารักษาพยาบาล อีกจำนวน 4,300 บาท และมอบหมายให้ อบต.นครสวรรค์ตก ดูแลปรับปรุงบริเวณบ้านและทาง รพ.สต.ในการติดตามดูแล การรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

                 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. พระครูวินิจสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยนายรัฐพล ธุรพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลเก้าเลี้ยว ได้ร่วมกันต้อนรับ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ที่ได้ออกมามอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ตามโครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้และคนพิการ แก่ราษฎร ม.5 ต.เก้าเลี้ยว พร้อมกับมอบเงินแก่ครอบครัวผู้ยากจน จำนวน 10 ครัวเรือน เป็นเงิน 45,000 บาท

                 โดย  อำเภอตาคลี อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว

 

4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว และนายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ชุด ชป.รส.ในพื้นที่ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ตำบลรอยต่อเขตอำเภอทั้ง 2 อำเภอ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการแก้ปัญหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้แก่ประชาชนทั้ง 2 อำเภอ ณ ห้องประชุม อบต.ธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นได้ออกตรวจสอบพื้นที่ที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าร่วมกัน บริเวณห้วยตะโกราด หมู่ที่ 7 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว และหมู่ 12 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก  สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น ทั้ง 2 อำเภอจะแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อสำรวจเส้นทางน้ำและกำหนดแผนงานโครงการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งระบบ รวมทั้งจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำร่วมกันต่อไป

โดย อำเภอหนองบัว