Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

               16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.  นายกำพล   สิริรัตตนนท์ นายอำเภอชุมแสง  เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพักอาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส พร้อมมอบ สิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค  เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพต่อไป ณ ต.บางเคียน อ.ชุมแสง  โดยมี  ปลัดอำเภอ , หนส. ขรก. จนท. หน่วยงานต่างๆ , ปลัด อบต. ขรก.จนท. ส.อบต.บางเคียน , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ต.บางเคียน  เข้าร่วมกิจกรรมรวมประมาณ 140 คน

                โดย  อำเภอชุมแสง 

 

 

                 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.นครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และนำจิตอาสา ประกอบด้วยทหารจาก มทบ.31 กำนัน ผญบ.และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าซ่อมแซมบ้านพักอาศัย พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

                 เวลา 11.00 น. นายสุเทพ  วงษ์พานิช รอง ผวจ. นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.นครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลบางประมุง ต.บางประมุง อ.โกรกพระโดยนำจิตอาสา ประกอบด้วยกำนัน ผญบ.สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัย พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ผ้าห่มและเสื้อผ้าให้แก่ผู้ประสบภัยด้วยโดยมีนายอำเภอโกรกพระ ปลัดเทศบาลตำบลบางประมุงให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

                 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีฯ โดยมีนายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก กล่าวสรุปสถานการณ์เหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอท่าตะโก เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนบ้านที่อยู่อาศัยได้รับ ความเสียหายเป็นจำนวนมาก 5 ตำบล 16 หมู่บ้าน 129 ครัวเรือน ได้แก่ 1. ตำบลพนมเศษ จำนวน 87 หลังคาเรือน 2.ตำบลวังใหญ่ จำนวน 16 หลังคาเรือน 3.ตำบลวังมหากร จำนวน 13 หลังคาเรือน 4.ตำบลพนมรอก จำนวน 12 หลังคาเรือน 5.ตำบลสายลำโพง จำนวน 11 หลังคาเรือน เบื้องต้น อำเภอท่าตะโกได้ประสานทหารชุดปฏิบัติการมวลชนอำเภอท่าตะโก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมสำรวจความเสียหายโดยเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัย

                  ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และมอบถุงยังชีพ จำนวน 129 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้

                   เผยแพร่โดย: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

 

1  พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น นายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปินได้มอบหมายให้ นายชัชชัย ขวัญตา ปลัดอำเภอ ออกตรวจสอบบ้านผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 หลัง ประสานหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการให้ความความช่วยเหลือต่อไป

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.15 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำสิ่งของมามอบ และเยี่ยมราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่เปิน จำนวน 14 ครัวเรือน โดยมีนายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน ชุด ชป.อ.แม่เปิน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย ดังกล่าวด้วย

โดย อำเภอแม่เปิน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

 

5  พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00น.เป็นต้นไป นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับคณะสงฆ์ /หัวหน้าส่วนราชการได้จัดพิธีมอบบ้านให้ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส นายประยูร (มีลูกชายพิการตาบอด/ภรรยาป่วยเบาหวาน) ตำบลหนองเต่า โดยการหางบบริจาคทั่วๆไป (อบต.หนองเต่า/คณะสงฆ์/นายอำเภอ/หัวส่วนราชการ/กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯตำบลหนองเต่า/ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป) ใช้แรงงานกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯพร้อมชาวบ้านจิตอาสา ร่วมกันลงแรงฟรี จนแล้วเสร็จ รวมทั้งปลูกต้นรวงผึ้ง ดอกไม้ประจำพระองค์จำนวน 2 ต้นที่บริเวณบ้านด้วย ยังความปลาบปลื้มดีใจแก่เจ้าของบ้านเป็นอย่างมาก..ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสงานพระบรมราชาภิเษกในหลวง รัชกาลที่ 10 ด้วย

โดย อำเภอเก้าเลี้ยว

 

 

                23 เมษายน 2562   ตั้งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นไป นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร และนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัด/คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชนร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ.โรงเรียนบ้านนาขอม หมู่ที่ 1 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ นายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ นำบูธจัดคลินิกความปลอดภัย ให้ความรู้ แจกคู่เตรียมพร้อมป้องกันภัยให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับสาธารณภัย พร้อมแจกขนม และน้ำดื่มให้ผู้เยี่ยมชมทุกคน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดทำโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้ อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ยิ่งขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีการบูรณาการโครงการฯร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน รวมทั้ง รับรู้ รับทราบสถานการณ์ความเดือดร้อนของชุมชน เพื่อให้หน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการ พร้อมทั้งให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้า ถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกข้าว คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกพืช คลินิกกฎหมาย และคลินิกอื่นๆ ประกอบด้วย นิทรรศการส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การฝึกอาชีพการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ณ ศาลาการเปรียญวัดเขาฝา หมู่ที่ 4 ตำบลช่องแค

                 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนวัดพันลาน ม.3    ต.พันลาน  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ ร้านค้า กลุ่มสัมมาชีพของ ต.พันลาน  มาเปิดบริการให้กับประชาชน ต.พันลาน                

                 ในการนี้  นายอำเภอชุมแสง ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง  สาธารณสุข อ.ชุมแสง จนท.รพ.สต.พันลาน  อสม.ต.พันลาน  นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ม.3,5,8รวมจำนวน 5 ราย

                  24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรัฐพล ธุะพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานในการเปิดอำเภอเคลื่อนที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่1 ต.หัวดง ภาครัฐที่มีการให้บริการประชาชนได้แก่ ตำรวจ,กศน.,วิทยาลัยอาชีวะ,ปศุสัตว์,ศูนย์ดำรงธรรม,อบต.,สาธารณสุข ฯลฯ และมีประชาชนให้ความสนใจและเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

                 โดย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  อำเภอตาคลี อำเภอชุมแสง และอำเภอเก้าเลี้ยว