Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                 20 มีนาคม2562 เวลา14:00 น. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ จงรักษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมตาบง พร้อมด้วย  นายธนกิจ วรรณา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เลย์อำเภอแม่วงก์ ออกสำรวจความเสียหายกรณีเกิดวาตภัยในพื้นที่ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 18:30-20:30 น. สรุปความเสียหาย ดังนี้

  1.บ้านคลองแบ่ง หมู่ที่ 4 บ้านพักอาศัยเสียหาย 15 หลัง ยุ้งฉาง 1หลัง โรงสี 1หลัง คอกสัตว์ 1 คอก

   2.บ้านมอสวรรค์ หมู่ที่ 6 บ้านพักอาศัยเสียหาย 2หลัง

   3.บ้านมอหนึ่งสองสาม หมู่ที่ 10 บ้านพักอาศัยเสียหาย 1 หลัง

   4.บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 18 บ้านพักอาศัยเสียหาย 2 หลัง โกดัง 1 หลัง

   5.บ้านยอดห้วยแก้ว หมู่ที่ 20 บ้านพักอาศัยเสียหาย 49 หลัง คอกสัตว์ 1 คอก

    6.บ้านแม่คลองคต หมู่ที่ 22 บ้านพักอาศัยเสียหาย 4หลัง

    7.บ้านฝาถัง หมู่ที่ 23 บ้านพักอาศัยเสียหาย 1 หลัง โรงสี1 คอกสัตว์ 1 คอก

///สรุป บ้านพักอาศัยเสียหายรวม 74 หลัง ยุ้งฉาง 2 หลัง โรงสี 3 แห่ง

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

                 21 มีนาคม 2562 เวลา11:00น.  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมตาบง   ร่วมกับ ทหารชุด ชป.อำเภอแม่วงก์ ทหารชุดปฎิบัติการดูแลความสงบเรียบร้อยก่อนการเลือกตั้งอำเภอแม่วงก์  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 (นายบุญทน  หอมจันทร์) และราษฎรจิตอาสาฯ ในพื้นที่  ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562  โดยดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเป็นการเฉพาะหน้า เพื่อให้ผู้ประสบวาตภัยสามารถดำเนินชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด

               โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

 

                20 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 น.  นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง  นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ   ปลัดอำเภอ  สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง  เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ  ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเนินตะโก ม.11 ต.หนองกระเจา โดยมี ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่-ประชาชน ต.หนองกระเจา เข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ

                 ในการจัดกิจกรรม   มีการทำบุญตักบาตร พบปะแจ้งข้อราชการสำคัญให้ประชาชนรับทราบ    มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ-ผู้ยากไร้ 28 คน   ปล่อยปลา 30,000 ตัว   ปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น   ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของเยี่ยมให้ผู้ป่วยติดเตียง 4 ราย

                 โดย อำเภอชุมแสง 

 

                14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางประภาวดี  สิงหวิชัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ  เดินทางมาตรวจเยี่ยมราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม คือ นส.กรพินธุ์  ณ ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   โดยได้มอบถุงยังชีพ ข้าวของเครื่องใช้ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรคนดังกล่าว  ในการนี้ นายกำพล  สิริรัตตนนท์ นายอำเภอชุมแสง , ปลัดอำเภอ , หัวหน้าส่วนราชการ , สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง , ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ตำบลพันลาน  ประมาณ 70  คน ร่วมให้การต้อนรับ

                 โดย   อำเภอชุมแสง

 

 

 

 

                15 มีนาคม 2562  เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ " วันรวมน้ำใจ หลั่งไหลสู่กาชาดนครสวรรค์" ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อเป็นการจัดหารายได้สำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยให้การสงเคราะห์ราษฎรที่ทุกข์ยาก เดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ ตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย เพื่อเป็นการสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทยและพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ ศรัทธา และเป็นที่พึ่งของประชาชน ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานได้เปิดรับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา อาทิจาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ภาคเอกชน ตลอดจนทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนโครงการ"วันรวมน้ำใจ หลั่งไหลสู่กาชาดนครสวรรค์"

                ทีมข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์  https://www.facebook.com/158864648129071/posts/303448677004000/

 

 

                12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกฤชทิพ ชะนิดไทย  นายอำเภอแม่เปิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เปิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวอำเภอแม่เปิน ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีผู้ร่วมบริจาค จำนวน 103 คน ณ ศาลาประชาคม อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

               โดย อำเภอแม่เปิน