Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งกิจกรรมการออกหน่วยบริการ "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ วัดท่าล้อ ม.5 บ.ท่าล้อ ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมี นายแพทย์บุญชัย  ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด เป็นไปตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยร่วมกันบูรณาการและดำเนินกิจกรรมทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน,การตรวจรักษาด้านฑันตกรรม,การบริการตรวจตา และการรักษาสุขภาพจิต ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินการทุกอำเภอเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน พร้อมทั้งการจัด จนท.ส่วนราชการมาร่วมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน ในการนี้ รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ร่วมตรวจรักษาให้กับประชาชนในพื้นที่ การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                   โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์

 

                 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว ออกเยี่ยมเยียนเด็กที่ได้รับทุนจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 2 ราย โดยมีพัฒนาการอำเภอหนองบัว สาธารณสุขอำเภอหนองบัว กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว สโมสรโรตารี่หนองบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ นายกองค์การบิหารส่วนตำบลห้วยร่วม ผอ.รพ.สต.  ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในพื้นที่ร่วมในครั้งนี้

                   โดย  อำเภอหนองบัว

 

                4 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายกฤชทิพ ชะนิดไทย  นายอำเภอแม่เปิน เป็นประธานในพิธีการมอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้ น้อย พร้อมด้วย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานร่วม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชน จิตอาสา และได้มอบบ้านให้กับ นางวันวิสา อุดอำมาตย์ บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 15 บ้านเขามะตูม ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

                    โดย อำเภอแม่เปิน

 

                ด้วยมีข่าวออกสื่อออนไลน์ กรณีครอบครัว นางมาลี คูหาทอง อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 284/10 ม.6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ครอบครัวมีฐานะยากจน ประสบปัญหาด้านการเงิน เนื่องจากผู้สูงอายุไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท รับภาระเลี้ยงดูหลาน 9 คน อายุไล่เลี่ยกันตั้งแต่อายุ 2 เดือน จนถึงอายุ 16 ปี มีทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง สภาพที่อยู่อาศัยไม่ค่อยเหมาะสมหลังคาบ้านรั่วเวลาฝนตก บ้านที่อยู่ก็ต้องเช่า และผู้สูงอายุยังมีปัญหาด้านสุขภาพต้องไปพบแพทย์เดือนละ 2 ครั้ง จึงขอความเมตราผ่านสื่อขอให้หน่วยงานและผู้ใจบุญให้ความช่วยเหลือ

                 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. สภ.หนองบัว นำโดย พ.ต.อ.นิติศักดิ์ แก้วอ้น ผกก.สภ.หนองบัว พร้อมข้าราชการตำรวจ และกัลยาณมิตร ได้ร่วมกันบริจาคเงินสด จำนวน 42,600 บาท พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม โดนนำไปมอบให้  นางมาลี คูหาทอง บ้านเลขที่ 284/10 ม.6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อสำหรับไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัว และเป็นทุนการศึกษาแก่หลานๆ ต่อไป

                โดย  สถานีตำรวจภูธรหนองบัว