Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

.................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

               7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์   เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว พาสื่อมวลชนศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่นวัตกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  โดยมีคณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 40 คน ร่วมกิจกรรมทำข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ทุ่งปอเทืองและทุ่งทานตะวัน ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยววัดหนองโพและศูนย์เรียนรู้บ้านวิวัฒน์  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

             โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

 

เชิญชม ชิม ช็อป แชร์ ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านปากคลอง ต.เกยไชย อ.ชุมแสง โดยกรมการพัฒนาชุมชน

https://youtu.be/FSDTmzWYxmI

 

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองกระดูกเนื้อ ลาดยาว นครสวรรค์ เสน่ห์ลาวครั่งที่ถูกสะกด

https://youtu.be/b89qz4klsBs

 

ชุมชนท่องเที่ยว otop บ้านปากคลอง ชุมแสง นครสวรรค์ค่ะ

https://youtu.be/J5Us6PT-_vk

 

ชุมชนท่องเทียว otop นวัตวิถี แม่เปิน นครสวรรค์ รวม 3 แอ่งท่องเทียว 2 วัน 1 คืน แล้วคุณจะหลงรักเรา

https://youtu.be/HRTCOPal_r0