Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN


+++ ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ +++

เรื่องการจัดลำดับผู้แจ้งความประสงค์

เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย

จังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์  

... คลิกที่นี่ ...

 

 

               8 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ พุ่มไม้พฤกษ์วัฒนธรรมจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แจ้งแล้วเวสาลี ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีรอยไทย ครั้งที่ 4 " เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งโบราณคดี ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การสาธิตทำขนมและอาหาร การแสดงของเด็ก การละเล่นพื้นบ้าน นิทรรศการศิลปะมีชีวิต เป็นต้น ณ เมืองเก่าเวสาลี หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายเทวุษย์  บริรักษ์สันติกุล นอ.ไพศาลี กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน

 

                8 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายอภิสรรค์  สง่าศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานเปิดงานงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชนแม่วงก์  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน  อ.แม่วงก์  จ.นครสวรรค์

                9 กันยายน 2561 นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์ ได้เป็นประธาน และร่วมปั่นกับทีมนักปั่น 421 ราย  ตามกิจกรรมปั่นบอกรักแม่วงก์  ระยะทาง 70 กิโลเมตร ตามโครงกาเปิดตัสโอทอป นววิถี จำนวน 3 หมู่บ้าน 9 จุดเช็คอิน ของแหล่งท่องเที่ยวแอ่งเล็ก โดยเริ่มจาก อบต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ไปยัง

  1. หมูที่ 9 บ้านหนองไผ่ ต.เขาชนกัน เช็คอินที่ พระธาตุวัดหนองไผ่ไทรงาม ต้นมะค่ายักษ์ และโบถ์แก้ววัดบ้านด่านพัฒนา
  2. บ้านธารมะยม ม. 10 ต.วังซ่าน ที่รร.ชาวนา อ่างเก็บน้ำธารมะยม
  3. บ้านใหม่แม่เรวา ม. 24 ต.แม่เล่ย์ ที่แก่งเกาะใหญ่ สวนลองกอง และองค์บาท

 

                10 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายอภิสรรค์   สง่าศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 115 ปี ของดีชุมแสง   ณ    สนามที่ว่าการ อ.ชุมแสง

 

                 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00น. คณะกรรมการประเมินชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี  ตรวจประเมินการดำเนินงาน ม.5 บ้านปากคลอง โดยมีนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง พัฒนาการอำเภอ และนายปัญญา คล้ายแจ้ง นายก อบต.เกยไชยพร้อมผู้นำให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการ ผญบ.

 

                 14 กันยายน 2561  เวลา 18.30 น. ณ ท่าน้ำวัดหัวดงเหนือ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมาย นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถีอำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า เสน่ห์ชุมชนที่เป็นต้นทุนแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและเป็นการสร้างการเป็นเจ้าภาพที่ดีให้ผู้คนเข้ามาใช้จ่าย ท่องเที่ยวสินค้าและบริการของชุมชน สร้างประโยชน์และรายได้ให้กับชาวตำบลหัวดงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

                 16 กันยายน 2561    10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง  ร่วมกับตัวแทนพฒนาการ จว.นว./พัฒนาการอำเภอ จนท.สพอ.ชุมแสง /นายกฯ/ปลัดอบต.เกยไชย /คณะครู นักเรียน รร.ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ คณะผู้นำและชาวบ้านปากคลอง ม.5 ต.เกยไชย ได้ต้อนรับคณะสื่อมวลชน จากหลายอำเภอของนครสวรรค์ ที่มาติดตามและโปรโมทประชาสัมพันธ์หมู่บ้านนวัตวิถีของอำเภอชุมแสง จำนวน ประมาณ 70 คน

                  โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัด อำเภอไพศาลี อำเภอแม่วงก์  อำเภอเก้าเลี้ยว  อำเภอชุมแสง 

 

 

"ภาพเป็นเรื่อง"   เทปรายการที่ออกอากาศไปแล้ว...

 

ภาพเป็นเรื่อง EP.1 

https://goo.gl/wJPLPW

ภาพเป็นเรื่อง EP.2 

https://goo.gl/NkHhv4

ภาพเป็นเรื่อง EP.3 

https://goo.gl/t2iWdF

ภาพเป็นเรื่อง EP.4 

https://goo.gl/KkA4Ct

 

#ภาพเป็นเรื่อง #หมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยว #OTOPVillage #ไปแล้วจะรัก #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย สร้างสรรค์ผลงานโดย บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด Powered by ZENSE Entertainment Co., Ltd. http://www.zense.co.th/

บ้านซับตะเคียน

https://youtu.be/XvbN-SRtMoY

21:31 พอ.ตากฟ้า ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

 

บ้านตากฟ้า

https://youtu.be/LkBl4SJQQGY

21:31 พอ.ตากฟ้า ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

 

บ้านไตรคีรี

https://youtu.be/AC9ErvvapfI

21:32 พอ.ตากฟ้า ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

 

บ้านน้ำวิ่ง

https://youtu.be/inKtlpg9MHM

21:57 พอ.ตากฟ้า ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

 

พุม่วง

https://youtu.be/5R2c5WVMDGc

 

https://youtu.be/WuFOrk_s-Lg

เสน่ห์อาหารถิ่น วิถีชีวิตพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรมล้ำค่า งามตาบ้านหาดเสลา อ.เก้าเลี้ยว otop นวัตวิถี จังหวัดนครสวรรค์

 

"OTOP Village ไปแล้วจะรัก"

Ver. Thai      https://youtu.be/HQY5JSo1KF4

Ver.ENG        https://youtu.be/wYW0TItPNaU

 

 

 

เผยแพร่เมื่อ 29 ส.ค. 2018

⯑ พี่เต๋อชวนเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ⯑⯑
หลากเสน่ห์ หลายผลิตภัณฑ์ กับ 8 เส้นทาง
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว... ✈️⯑
OTOP Village ไปแล้วจะรัก ⯑ ❤️

#OTOPVillage #หมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยว #ไปแล้วจะรัก
#กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย
----------------------------------------------------------------------------------------
สร้างสรรค์ผลงานโดย บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
Powered by ZENSE Entertainment Co., Ltd.