Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

 

               จำหน่ายอาหารพื้นถิ่นชุมชนท่องเที่่ยว บริการทัวร์ชุมชน สินค้าที่ระลึกชุมชน ผลิตภัณฑ์OTOP อาหารOTOP  กว่า 68 บูธ ชวนชิม จัดแสดงดนตรี และศิลปะพื้นถิ่น การละเล่นพื้นถิ่น ตลอดการจัดงาน จุดแสดงนิทรรศการประกวดภาพถ่ายชุมชนท่องเที่ยว จุดภาพถ่ายแอ่งเล็กเช็คอิน ระหว่างวันที่ 21 - 30 มกราคม 2562  เวลา 10.00 -21.00 น. ณ หน้าอุทยานสวรรค์ 

          โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

               21 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก เป็นประธานเปิดตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตลาดต้องลอง บ้านเขาน้อย ม.2 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น สถานศึกษา เข้าร่วมงาน

               โดย  อำเภอท่าตะโก

 

               7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์   เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว พาสื่อมวลชนศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่นวัตกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  โดยมีคณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 40 คน ร่วมกิจกรรมทำข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ทุ่งปอเทืองและทุ่งทานตะวัน ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยววัดหนองโพและศูนย์เรียนรู้บ้านวิวัฒน์  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

             โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

 

               16 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดตลาดไทดำบ้านวังหยวก และเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านวังหยวก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

               โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์

 

 

เชิญชม ชิม ช็อป แชร์ ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านปากคลอง ต.เกยไชย อ.ชุมแสง โดยกรมการพัฒนาชุมชน

https://youtu.be/FSDTmzWYxmI