Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 มาตราฐานการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

Attachments:
Download this file (O13.pdf)O13.pdf[ ]407 kB

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) และปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำหรับผู้บริหารระดับสูงบริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน ๑๘ เครื่อง