ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE กิจกรรมจิตอาสาเดือนมิถุนายน 2563
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563
9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย... Read More...
IMAGE วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
วันพุธ, 03 มิถุนายน 2563
3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย... Read More...
IMAGE พิธีรับพระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแห่งที่ 12
วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ... Read More...
IMAGE กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกต้นไม้
วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563
26 มิถุนายน 2563 ผอ.ทสจ.นครสวรค์(นายปรีชาญ สามารถ)... Read More...
IMAGE การป้องกันการแพร่ระบาด COVID 19 ของส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ระหว่าง 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563
วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563
ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด... Read More...
IMAGE งานวัดวันวาน วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2563 บริเวณตลาดเจ้าค่ะ ริมฝั่งลำน้ำปิง วัดเขาดินใต้
วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563
               28 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์... Read More...
IMAGE โครงการปั่นจักรยานไหว้พระสิบวัด
วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563
26 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร... Read More...
IMAGE “ย้อนรอยเก่า เล่าเรื่องเดิม” ครั้งที่ 4
วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563
                 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น.นายชัชวาลย์... Read More...
IMAGE พิธีมอบบ้าน" กาชาดห่วงใย สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส"
วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563
                    25 มิถุนายน  2563 เวลา 10.00 น.  นายรัฐพล ... Read More...
IMAGE จังหวัด-อำเภอเคลื่อนที่เดือน มิถุนายน 2563
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563
9 มิถุนายน 2563 เวลา 07.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย... Read More...
IMAGE การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
วันอังคาร, 09 มิถุนายน 2563
29 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย... Read More...
IMAGE ผลงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชุมตาบง- อำเภอเก้าเลี้ยว
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563
15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ ... Read More...
IMAGE ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเก้าเลี้ยวตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ฝุ่นละอองจากทราย
วันอังคาร, 09 มิถุนายน 2563
1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์... Read More...
นายกรัฐมนตรีเตรียมวางยุทธศาสตร์คมนาคมใหม่ทั้งประเทศ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประชาชน
วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563
?? รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการ ศึกษา... Read More...
IMAGE โรคและภัยสุขภาพที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝน
วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563
กระทรวงสาธารณสุข... Read More...
การปรับสถานะพืชกระท่อม และการนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง
วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563
“กระท่อม” ถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5... Read More...