Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

 

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

IMAGE ประชุมสัมมนาพระวินยาธิการ
วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562
                5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.พระธรรมรัตนดิลก... Read More...
IMAGE อำเภอเก้าเลี้ยว ตรวจสอบกรณีชาวบ้าน ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นสี , ละอองฝุ่นและเสียงดังรบกวน
วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562
                3 กรกฎาคม 2562   เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์... Read More...
IMAGE นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562
                2  กรกฎาคม 2562  นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน... Read More...
IMAGE ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ณ วัดเทพสามัคคีธรรม
วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562
                5 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย... Read More...
IMAGE เหล่ากาชาดจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562
                4 กรกฎาคม 2562   เวลา 11.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย... Read More...
IMAGE อำเภอ กาชาดและ พมจ. ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้
วันอังคาร, 02 กรกฎาคม 2562
                 28 มิถุนายน 2562  เวลา 14.30 น.... Read More...
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562
วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในระหว่างวันที่... Read More...
IMAGE ย้อนรอยเมืองเก่าเวสาลี
วันพฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00  น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย... Read More...
IMAGE เชิญเที่ยวงาน ตลาดชุมชน "ตลาดท่าเรือคลองคาง" 23 พฤษภาคม 2562
วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2562
                สถาบันวิจัยและพัฒนา... Read More...
IMAGE เทศกาลสงกรานต์หาดเสลา เก้าเลี้ยวเจ้าค่ะ
วันพุธ, 10 เมษายน 2562
5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นว.... Read More...